Omzetbelasting verhoogd naar 12%, motie oppositie om samenleving te ondersteunen verworpen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Surinaams parlement heeft dinsdag heel laat goedgekeurd dat de omzetbelasting voor alle drie categorieën gelijkgetrokken worden naar 12% per 1 oktober.

De omzetbelasting voor invoer van goederen was reeds op 21 januari verhoogd van 10% naar 12%. Voor levering van goederen is de omzetbelasting 10% en voor het verrichten van diensten 8%. Beide categorieën zullen per 1 oktober eveneens 12% zijn.

Na heftige debatten, is dinsdagavond de wetswijziging goedgekeurd met 29 stemmen vóór en 13 tegen van de NDP.

Na de stemming hebben Stephen Tsang en anderen een motie ingediend waarin het parlement wordt opgeroepen om de samenleving te ondersteunen. De motie is verworpen met 13 stemmen voor en 29 tegen.

De BEP-fractieleider Ronny Asabina had tijdens zijn spreekbeurt meegedeeld tegen de wet te zijn. Zijn fractie had andere verplichtingen en was eerder vertrokken.

Aanvankelijk zou de verhoging per 1 september ingaan. Diverse coalitieleden, onder wie Patricia Etnel (NPS), hadden gevraagd om de ingangsdatum verder te verschuiven.

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning is meegegaan met dit beroep. Hij heeft ook meegedeeld dat er belastinghervormingen komen. Hij zal binnenkort een presentatie houden hierover in De Nationale Assemblee.

Source