Om armoede in 2025 te voorkomen: alle laaggeschoolde Surinamers les geven over volksmisleiders

INGEZONDEN- Alle stemgerechtigden in Suriname moeten nu al voorlichtingslessen krijgen om zich beter te kunnen beschermen tegen manipulaties van verschillende politieke volksmisleiders.

Suriname heeft een ernstig probleem!

Een relatief te hoog percentage ongeschoolde en laaggeschoolde kiezers laat zich voorafgaand aan de parlementsverkiezingen misleiden door politieke figuren.

Met hun charisma, gewiekste uitspraken en valse beloften maken politici ernstig misbruik van de onwetendheid en lage ontwikkeling van een groot deel van de gemeenschap.

Kiezers in Suriname zijn een makkelijk prooi en laten zich zo telkens meeslepen door showoptredens en schreeuw- en danspartijen op het podium, zonder oog of oor te hebben voor de echte inhoud.

Pregnante voorbeelden zijn de NDP- showoptredens in de periode 2009 tot mei 2020 waarmee er een heleboel lichtgelovigen op het verkeerde been zijn gezet.

Het gaat in Suriname bij het ignorante kiezersvolk niet om degelijke beleidsplannen die worden gepresenteerd.

Nee, degene die de show weet te stelen en het hardst weet te schreeuwen, ook al is het klinkklare onzin, die scoort het hoogst en trekt de meeste stemmen.

Het is illustrerend voor het denkniveau van helaas een groot deel van het kiezersvolk.

Het gevolg is geweest dat er in sommige regeerperioden, de laatste was 2010- 2020, politieke figuren aan de macht zijn geweest die niet capabel zijn om Suriname goed te besturen.

Uiteindelijk betaalt het arme ignorante volk steeds de hoge prijs omdat er vervolgens door opvolgende regeringen noodgedwongen verregaande en pijnlijke  saneringsmaatregelen moeten worden doorgevoerd.

Tot op de dag van vandaag begrijpt een merendeel niet dat wij nu in de ellende zitten omdat de voorgaande regeerders tussen 2010 en 2020 er een grote rotzooi van hebben gemaakt en te veel geld hebben vermorst.

Om die reden zou de regering Santokhi- Brunswijk nu al voorlichting moeten geven aan volwassenen en lessen op scholen voor studenten kunnen initiëren zodat de gewone man en vrouw evenals jongere aspirant kiezers betere keuzes kunnen maken bij de volgende DNA- verkiezingen.

Er moet duidelijk gemaakt worden dat het bij politieke leiders of partijen niet moet gaan of ze de show kunnen stelen op het podium. Het moet gaan om de inhoud! Hoe wil je als partij of leider op realistische en haalbare wijze Suriname gaan leiden?

Als het ongeschoolde deel van de samenleving niet op tijd wordt geleerd op basis van welke criteria ze hun keuze moeten maken in het stemhokje, krijgen wij een herhaling van 2010 – 2020 wat heeft gezorgd voor de dramatische armoede in Suriname.

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar redactieg[email protected]

Source