NPS-voorzitter Rusland: “Ik ben verkeerd begrepen”

NPS-voorzitter Gregory Rusland stelt dat hij verkeerd begrepen is na een interview met Suriname Herald. Hoofdbestuursleden van de Nationale Partij Suriname (NPS) zijn niet te spreken over de reactie van Rusland tegenover Suriname Herald, over het functioneren van de partij binnen de regering-Santokhi.

“Ik bedoelde absoluut niet dat wij tevreden zijn met de situatie, zoals we die nu meemaken in Suriname. Ook had de NPS graag een betere positie willen innemen in de huidige coalitie om zodoende veel meer invloed te kunnen uitoefenen op het huidig beleid,” geeft Rusland aan in een schrijven aan de hoofdbestuursleden van de partij.

De NPS had donderdag een hoofdbestuursvergadering. Tijdens deze vergadering hebben de partijleden hun misnoegen geuit over de situatie in het land en de reactie van de partijvoorzitter over het huidige beleid dat gevoerd wordt. Zij zijn het er niet mee eens dat Rusland in het interview heeft aangegeven dat hij zeer tevreden is over het functioneren van de partij binnen de coalitie.

Een passage uit het uitgelekte schrijven luidt:

Echter, is de politieke realiteit zodanig dat de NPS niet in die ideale positie verkeert om op alle beleidsgebieden sturing te kunnen geven of invloed te kunnen aanwenden om het algemeen belang te dienen. Wij hebben het beloofd, en wij zijn het aan de gehele Surinaamse samenleving verplicht om met al ons ten dienste staande middelen te werken naar een verbeterde sociaal-economische situatie in ons geliefd Suriname. De NPS zet haar strategieën uit om het bovenvermeld doel na te streven via alle functies die ons toebedeeld zijn.

Rusland geeft aan dat het de cultuur van de NPS is om Surinamers met de juiste kennis in te zetten op functies, om zodoende de daadwerkelijke ideale doelen voor elke Surinamer te bereiken. “Daarom wens ik te benadrukken dat ik tevreden ben met het functioneren van de NPS’ers, zowel in DNA als in de regering onder de gegeven, zeer moeilijke omstandigheden”, schrijft Rusland.

Hij schrijft verder nimmer te hebben aangehaald tevreden te zijn met de huidige sociaal-maatschappelijke en economische situatie in Suriname. “Zoals wij voor de verkiezingen van 25 mei 2020 op podia keer op keer hebben aangegeven dat wij een uitdagende, maar niet uitzichtloze situatie zullen overnemen, is jammer genoeg uitgekomen. Daarom begrijpen wij ook dat wij onder de huidige financiële malaise, minder prettige maatregelen zullen moeten treffen om opnieuw die gezonde financieel-economische situatie van voor 2010 terug te krijgen in Suriname,” schrijft hij.

Daartegenover roep ik de regering ook steeds weer op rekening te houden wanneer maatregelen getroffen worden en het reeds verarmde volk te beschermen tegen verdere afgang, schrijft Rusland aan de hoofdbestuursleden van de NPS.

Simone Awanna


Source