NPS in discussie over rechten van Inheemsen en Marrons

GFC NIEUWSREDACTIE- De leiding van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft zich omstandig laten informeren over de raamwet rechten van Inheemsen en marrons die nu bij het Surinaams parlement is.

Vrijdagavond werd in Grun Dyari een presentatie gehouden door de voorzitter van de Presidentiële commissie Patricia Meulenhof.

Bij die presentatie is gekeken naar het kader voor de minimale mensenrechten bescherming binnen Inheemse en tribale gemeenschappen.

Volgens NPS- voorzitter Gregory Rusland is de discussie over de rechten van Inheemsen en Marrons van belang vanwege het aspect van mensenrechten voor deze groep burgers.

BEKIJK OOK MEER GFC  NIEUWS: Mannen moeten leren vrouwen te respecteren en niet andersom, zegt Internationaal VrouwenCollectief

De partij heeft een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid op basis waarvan partijleden zich middels presentatie en de discussie die daarop volgde, zich nu beter kunnen orienteren over de materie.

Benefit sharing, de demarkering, een mechanisme om geschillen op te lossen, het goed informeren van de lokale gemeenschappen en het vaststellen van gesprekspartners zijn enkele onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Regels in dit verband dienen verder uitgewerkt te worden.

Er moet een mindshift plaatsvinden onder alle belanghebbenden zodat de wet goed op papier kan worden vastgesteld en vlot kan werken in de praktijk.

De regering neemt het voortouw om te komen tot wettelijke erkenning, waarbij het onderlinge vertrouwen aanwezig moet zijn. Er zullen voorts verdere scholing en diepgaande discussies plaatsvinden voor de Inheemse en tribale volken.

“We hebben nog een lange weg te gaan”, meent Meulenhof. Rusland: “Ik weet dat we er nog niet zijn, maar het is een begin en wij gaan er mee verder”.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Source