NOCHALANCE MET ERNSTIGE ZONIET FATALE GEVOLGEN

Het aantal Covid-19-besmettingen is de afgelopen maanden behoorlijk teruggelopen, waardoor de overheid vooral in het belang van normalisatie en herstel van economische activiteiten, tot versoepeling van door haar afgekondigde maatregelen, is overgegaan. Ze heeft bij haar mededelingen van de versoepelingen wél aangegeven, dat om verdere calamiteiten te voorkomen en de zorg niet wederom zwaar te belasten, het van belang is dat men zich voorlopig en wel voor langere tijd, nog aan de MoHanA-regels houdt. De overheid had echter kunnen weten, dat een dergelijke oproep c.q. advies, het ene oor in zou gaan en het andere weer uit. Het is namelijk thans zo, dat de MoHanA-regels door de meesten aan hun laars worden gelapt en men zich nu gedraagt, alsof Covid-19 hier nooit is geweest en men allang is vergeten, dat 1337 mensen hier aan deze ziekte zijn overleden en ruim 80.000 positief getest werden op Covid-19 of zijn variant Delta. De overheid heeft bij herhaling erop gewezen, dat Covid-19 zeker nog niet uit Suriname is verdwenen en dat bij een nonchalant gedrag binnen deze samenleving, er weer snel besmettingen kunnen optreden en mensen met onderliggende ziekten die besmet raken met het virus, zulks met de dood kunnen bekopen. Door de enorme kosten die gepaard gaan met de opvang en behandeling van Covid-19-patiënten, heeft de overheid noodgedwongen besloten, deze vorm van hulp te reduceren en moet men bijvoorbeeld nu voor het testen betalen en is vrijwel niets meer gratis. Het gevolg is wel dat er niet snel een sluitende diagnose kan worden gesteld en velen zich niet laten testen en ervan uitgaan dat ze maar griep hebben. Een heel gevaarlijke ontwikkeling, die voor veel meer besmettingen onder bijvoorbeeld gezinsleden kan zorgen. Niemand moet ervan uitgaan dat wanneer de symptomen vergelijkbaar zijn tussen griep en Covid-19, dat het allemaal wel mee zal vallen. En als er dan toevallig wél sprake is van Covid-19, en je als slachtoffer er bijvoorbeeld niet van op de hoogte bent, dat je onderliggende aandoeningen hebt, het goed fout kan gaan. Wat momenteel ook speelt, is dat veel mensen met griep of Covid-19-symptomen, niet het geld hebben om voor een PCR-test te betalen en ook niet voor een zelftest, die je gewoon in de supermarkt of apotheek kunt halen. Deze mensen  kunnen dan veel zieker worden als het geen gewone griep blijkt te zijn en ook nog daarenboven naasten in het gezin of collegae op het werk aansteken. De overheid heeft dan ook de taak om weer snel de voorlichting aan te zwengelen om de mensen erop te wijzen, dat de Covid-19-besmettingen vooral door ons gedrag, weer behoorlijk aan het toenemen zijn en dat dit te maken heeft met het feit dat velen zich niet laten testen wegens de bijbehorende kosten en de nonchalance bij de gemeenschap die al vele weken de boventoon voert.

*****

We mogen onze borst wél natmaken voor de steeds verder stijgende prijzen vanuit het buitenland aangevoerde voedingsmiddelen en grondstoffen. Het is bekend dat door de oorlog in Oekraïne, de aanvoer van tarwe en spijsolie, vervaardigd van de zonnebloem, nauwelijks of niet meer mogelijk is, omdat de havens in het zuiden van dat land, ontoegankelijk zijn geworden. We hebben gemerkt dat door deze crisis, ook de brandstof veel duurder is geworden en voor velen zelfs een moordende werking heeft. De oorlog in Oekraïne gaat voorlopig nog door en vooral landen in het Midden-Oosten en Afrika, hebben te lijden, door de onderbreking in de aanvoer van vooral tarwe. Ook moeten wij er gerust vanuit gaan, dat een uitval van een tarweleverancier van het formaat Oekraïne, het aanbod zal doen afnemen, terwijl de vraag hetzelfde blijft of stijgt. Dit leidt ongetwijfeld tot verdere prijsstijgingen voor tarwe, waar we bijvoorbeeld brood mee bakken en bami en roti van maken. De jongste berichten meldden, dat India de export van tarwe ook heeft stopgezet wegens de enorme droogte in het land en de tarweopbrengsten ten bate van de eigen bevolking, wil aanwenden. Allemaal zeer slecht nieuws voor landen die afhankelijk zijn van de import van tarwe. Wij als land, zullen daarom moeten blijven trachten onze importen van tarwe veilig te stellen, al betekent het dat we zulks voor een meerprijs moeten doen. Onze gehele gemeenschap zal rekening hiermede moeten houden. Als klein land kunnen we hier namelijk niets tegen doen.

The post NOCHALANCE MET ERNSTIGE ZONIET FATALE GEVOLGEN appeared first on DE WEST.

Source