NDP en BEP willen spoeddebat DNA in zaak miljoenenfraude op Financiën

De fracties van de NDP en BEP hebben om een spoed Assembleevergadering gevraagd met als onderwerp de bespreking  van de kwestie rond de uitbetaling van minimaal SRD 40,9 miljoen door de Centrale Bank van Suriname (CBvS)  op basis van vervalste betaalopdrachten afkomstig van het ministerie van Financiën en Planning. De aanvraag voor het spoeddebat is gisteren gedaan aan Assembleevoorzitter Marinus Bee. 

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zegt dat de miljoenenfraudezaak de samenleving diep heeft geschokt en onacceptabel is. “De samenleving heeft recht op duidelijkheid en transparantie ten einde de rust en het vertrouwen te doen wederkeren”, zo staat in het schrijven van de NDP- en BEP-fractie aan deA. Parmessar hoopt dat de spoedvergadering voor direct na het weekend wordt uitgeschreven. De zaak is volgens hem heel ernstig.

Wil alle informatie

Hij vindt dat de regering het parlement zo omstandig en gedetailleerd mogelijk dient te informeren over hoe het heeft kunnen gebeuren dat vervalste betaalopdrachten van het ministerie van Financiën en Planning aan de CBvS zijn aangeboden. Gelet op de te volgen strenge procedures en controles over meerdere schakels bij de betaalbaarstelling van geldmiddelen, zou er geen sprake mogen kunnen zijn van vervalste betaalopdrachten en valse reçu’s. Betaalopdrachten van reçu’s kunnen bovendien alleen komen vanuit de hoogste top van het ministerie naar de top van de CBvS. Parmessar vindt dat de regering het parlement het fijne hiervan moet komen uitleggen. 

Zijn NDP-fractie en die van de BEP willen ook weten wat van regeringszijde c.q. de zijde van het ministerie van Financiën en Planning is ondernomen aan acties en maatregelen, nadat de zaak op 28 juni aan het licht is gekomen en aangifte bij de politie is gedaan. De personen en/of bedrijven aan wie de gelden zijn uitbetaald zijn toch bekend. “Zijn de personen aangehouden en verhoord, en wanneer is dat gebeurd?”, vraagt de NDP-fractieleider zich af. Het kan bij hem ook niet er in, dat ondanks dagelijkse rapportages van alle mutaties op de bankrekening er geen “red flags” zijn ontstaan bij de top van het ministerie bij de twee eerdere valse betaalopdrachten. Het gaat nota bene om zeer grote geldbedragen, SRD 14 miljoen op 25 april en SRD 26,9 miljoen op 24 juni. Wat kan er dan nog allemaal meer gebeurd zijn in de afgelopen periode?

Het bevreemdt Parmessar ook, dat de miljoenenfraude pas bij de samenleving bekend is geworden, nadat het Assembleelid Melvin Bouva (NDP) eerder deze week vragen hierover stelde tijdens een openbare vergadering van het parlement. Waarom is de kwestie niet eerder naar buiten gebracht? Er leven volgens hem bij het parlement nog veel meer vragen over deze zaak die de totale samenleving bezighoudt. Vandaar het verzoek voor een spoeddebat.

Non-transparantie

De miljoenenfraude kwestie is het resultaat van de houding van deze regering van non-transparantie en het niet afleggen van verantwoording. Parmessar wijst erop, dat hij evenals andere collega parlementariërs vele keren in vele andere kwestie om informatie heeft gevraagd, echter zonder resultaat. En als er informatie wordt verstrekt aan het parlement dan is die onvolledig en/of subjectief. Hij heeft in de afgelopen periode diverse malen gevraagd naar de lijst van hoe het bedrag van SRD 100 miljoen van Openbare Werken voor wateroverlast is besteed. Deze informatie is nimmer aan het parlement verstrekt.

Ook de lijst van uitbetaling van het bedrag door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ten behoeve van schadevergoeding aan landbouwers als gevolg van waterschade is ondanks herhaald aandringen nooit verstrekt geworden. Parmessar zegt dat rond deze twee zaken hem informatie heeft bereikt die het vermoeden doet rijzen dat zaken niet richtig er aan toe zijn gegaan. Zo zou aan een persoon die nimmer padie heeft ingezaaid een groot bedrag zijn uitgekeerd aan schadevergoeding.  De NDP-fractieleider zegt te vrezen dat naast de huidige miljoenenfraudezaak zich meer zaken afspelen.

SS

Source