NDP: ABOP wijst extra middelen voor Brokopondo af

De ABOP heeft zichzelf diep in de vingers gesneden door tegen de motie van de NDP- en BEP-fractie te stemmen en voor de staatsbegroting. Er wordt hier specifiek aandacht gericht op de ABOP, omdat deze partij de meeste van haar zetels heeft verkregen in gebieden die al enkele weken onder water zijn.

De feiten op een rij:
De coalitie heeft een motie die in het parlement was ingediend, om extra middelen vrij te maken voor de onderwater gelopen gebieden waaronder Brokopondo, met 30 stemmen afgewezen. In de motie werd verder voorgesteld dat de regering zo spoedig mogelijk dient te komen met een rampenplan en een rampenbeheersingsfonds.

De motie ging over het vrijmaken van ongeveer US$ 28 miljoen voor:
1. adequate hulp en opvang voor getroffenen van de onderwater gelopen gebieden,
2. herstel van de getroffen gebieden,
3. anticipatie op verergering van de situatie en
4. het voorkomen van een dambreuk.

De US$ 28 miljoen zou afkomstig zijn uit de US$ 186 miljoen die door Staatsolie NV in de staatskas is gestort. Staatsolie zou met een extra productie van bijkans 44 procent veel meer naar de staatskas hebben overgemaakt. Bovendien heeft Staatsolie, via haar dochteronderneming SPCS, enorme winst gemaakt door het leveren van energie aan EBS. Deze extra middelen zijn binnengebracht dankzij de dam die onder beheer is van Staatsolie.

De ABOP en VHP met hun supporters PL en NPS hebben hun stem laten horen. De partijen zijn tegen de door NDP en BEP gedane voorstellen, die de binnenlandbewoners moet voorzien van onmiddellijke hulp. In hun motivatie, bovendien verwoord door de ABOP, werd gesteld dat de overwegingen van de motie niet correct zijn. De ABOP heeft TEGEN deze motie gestemd.

De begroting
In de nota van wijziging van de begroting is de post 4114 Bijzondere Voorzieningen Noodramp teruggebracht van SRD 306 miljoen naar SRD 286 miljoen. De beschikbare middelen voor een ramp zijn verminderd. Trouwens de middelen op deze begrotingspost 4114 zijn niet specifiek opgebracht voor Brokopondo. Dit terwijl in de motie van de NDP- en BEP-fractie gemotiveerd is aangegeven dat door het blijven spuien en de te verwachten regens de komende maanden, de situatie zal verergeren. Dit was de reden dat de fractie een verhoging had voorgesteld op de suppletoire begroting. De ABOP heeft wel vóór deze begroting gestemd.

Het verschil tussen de motie en de begroting
Ter verduidelijking moet ook vastgesteld worden dat de fractieleider van de ABOP, Obed Kanapé, dient te weten dat een motie een andere functie heeft dan een begroting. Had de ABOP voor deze motie gestemd dan was het politieke draagvlak om Brokopondo en andere gebieden die onder water zijn gelopen ONMIDDELLIJK te helpen, veel breder. Door tegen te stemmen heeft de fractie van ABOP duidelijk aangegeven hoe zij politiek met de noden van Brokopondo bedrijft.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en politieke stemmingmakerij
Elke politieke partij heeft een verantwoordelijkheid die partijpolitiek overstijgend is. Vanuit deze nationale verantwoordelijkheid heeft de NDP een motie ingediend. Echter heeft de ABOP/VHP vertegenwoordiging in De Nationale Assemblee (DNA) geweigerd die maatschappelijke verantwoordelijk te dragen. Politieke stemmingmakerij tijdens de verkiezingscampagne en het strelen van eigen ego door met grof geld te strooien, leggen geen zoden aan de dijk.

Het rondvliegen boven de onderwater gelopen gebieden, blijven slapen, zich oriënteren en de bewoners spreken brengen nog geen hulp. Er dient een rampenplan te zijn. Conform dat plan dienen er zo spoedig mogelijk financiën vrijgemaakt te worden. Daarmee dient materiële en immateriële hulp geboden te worden aan de bewoners van de onderwater gelopen gebieden. Voor structurele oplossingen moet het rampenbeheersingsfonds ook zo spoedig mogelijk worden ingesteld.

De rol van de vicepresident
Het is niet te verwachten dat de ABOP DNA-leden zonder medeweten van de vicepresident Ronnie Brunswijk TEGEN de motie en VOOR de begroting hebben gestemd. Dit mogelijk uit solidariteit met haar partners in de regering. Ironisch is het wel als dezelfde vicepresident Brunswijk de volgende dag, in Brokopondo, een politieke statement maakte waar hij de regering, DNA, de president, Staatsolie en zichzelf desavoueerde, door wel beloftes te maken die niet te realiseren zijn. Had de ABOP vóór de motie van de NDP- en BEP-fractie gestemd, dan waren de Saramaccaanse woorden van de vicepresident WEL waar geworden.

Nationale opstelling
Inmiddels ligt Brokopondo al langer dan zes weken onder water. Bepaalde dorpen in het binnenland hebben langer te kampen van wateroverlast. Atjoni dreigt ook onder water te lopen. Het lijkt erop dat Brokopondo voor de tweede maal wordt opgeofferd om het financiële en materiële belang. Concrete acties vanuit de regering zijn uitgebleven. Huizen, aanplanten, duurzame investeringen, onderwijs voor de kinderen, gezondheidszorg enz. lijken allemaal verloren te gaan.

De NDP roept iedere rechtgeaarde Surinamer op om hulp te bieden en om geen enkele Surinamer, die door een ramp is getroffen, aan haar lot over te laten. De partij heeft zich in het district georiënteerd en zal waar mogelijk hulp blijven verlenen. Laten we elkaar een helpende hand bieden.

De Nationale Democratische Partij

Source