Natuurlijke oevers Park Cronesteyn tegen opmars rivierkreeft

Bij de start van een onderzoek naar maatregelen tegen rivierkreeften, heeft het Hoogheemraadschap Rijnland in Park Cronesteyn 148 rode Amerikaanse rivierkreeften gevangen. Uitheemse rivierkreeften, zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft, veroorzaken schade met hun vraat- en graafgedrag. Waterplanten verdwijnen en oevers kalven af. Op diverse locaties in Nederland vinden daarom pilots plaats om te bepalen wat de effectiviteit van het wegvangen deze dieren is.

Generated by Feedzy