Monitoring een must bij aanhoudende regen

“Als er meer water in de Surinamerivier komt door de aanhoudende regen, kunnen wij verwachten dat het waterpeil enorm zal toenemen. De kritische plekken dienen aangepakt te worden,” zegt minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Volgens de bewindsman moeten plekken zoals rijstvelden en het stuwmeer optimaal gemonitord worden om te voorkomen dat er sprake is van catastrofale gebeurtenissen.

De grootste zorg is nog steeds dat de regen aanhoudt voor enkele maanden; zeker tot in de grote droge tijd. Kapotte lozingen worden nu vervangen door het ministerie. In de toekomst zullen personen op tijd gewaarschuwd worden voor wateroverlast.

In het district Nickerie worden de zaken al dagelijks bijgehouden, beweert Nurmohamed.
Hij vindt dat het in de toekomst ook mogelijk moet zijn om voorspellingen te kunnen doen met betrekking tot rampen in het land.

Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) moet verder versterkt worden om het werk landelijk veel beter te verzetten.

Source