Mogelijk meer betalingen met vervalste reçu’s sinds januari

Er hebben vanaf januari mogelijk meerdere betalingen plaatsgevonden met vervalste documenten naar de bankrekening van dezelfde persoon waarop op 25 april en en 14 juni voor een totaal bedrag van SRD 40,9 miljoen via de rekening van het ministerie van Financiën en Planning bij de Centrale Bank van Suriname is overgemaakt. Een intern onderzoek op het ministerie duidt voorlopig daarop. Mogelijk gaat het nog om enkele miljoenen die het totaal bedrag op SRD 50 miljoen brengt.

President Chandrikapersad Santokhi zei zondag in het ABC radioprogramma Welingelichte Kringen, dat hij uiterlijk maandag van de minister van Financiën en Planning de resultaten van dit intern onderzoek in handen wil hebben.

Nadat de zaak van de miljoenen betalingen op basis van vervalste documenten op 28 juni aan hem door de minister van Financiën was gerapporteerd, zegt de president onmiddellijk opdracht gegeven te hebben voor een intern onderzoek. Deze vindt plaats, naast het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie. Volgens president Santokhi is er hier sprake van handelingen die in georganiseerd verband hebben plaatsgevonden waarbij zowel personen binnen als buiten het ministerie betrokken zijn.

Indien het systeem van “check and balances” goed zou hebben gefunctioneerd zou het volgens hem nooit zover zijn gekomen. De zaak moet tot de bodem worden onderzocht.

“Heel pijnlijk”

De president zegt, dat deze zaak waarbij miljoenen bedragen zijn verdwenen, voor hem heel pijnlijk is, omdat de regering juist op alle andere gebieden keihard werkt om zowel nationaal als internationaal het vertrouwen in het land weer te herwinnen. Hij noemde in dit verband onder andere de activiteiten en maatregelen in het kader van de NRA (Nationale Risico Analayse) en het Internationaal Monetair Fonds, IMF.

Suriname heeft gegeven de situatie geen keus dan open kaart te spelen en er alles aan te doen om herhaling te voorkomen. Vandaar dat het van belang is er achter te komen wat en hoe zaken hebben plaatsgevonden.

“Vinger wijzen naar VHP”

Aan de mensen die de vinger naar zijn partij, de VHP, wijzen, zei Santokhi dat die moeten weten de andere vingers naar hunzelf wijzen. Degenen die volgens de hem beweren dat het om bedragen van SRD 900 miljoen gaat, zouden volgens hem misschien ook door de politie bij proces verbaal moeten worden verhoord, omdat zij naar het lijkt over kennis van feiten te beschikken die van belang zijn bij het onderzoek.

Over het verzoek van de oppositie voor een spoedvergadering van de Nationale Assemblee zei de president, dat de regering te allen tijd bereid is de gevraagde informatie te verstrekken. Hij zei de uitnodiging van de voorzitter van de Nationale Assemblee af te wachten.

SS     

Source