MOETEN WE STRAKS OPNIEUW EEN ID-KAART LATEN MAKEN?

De Nationale Assemblee heeft in 2018 de ID-kaartenwet over de regels voor het vervaardigen, uitgeven, afgeven, inhouden en het intrekken van ID-kaarten, breedvoerig besproken en aangepast. Nadat de wet was goedgekeurd, zouden alle Surinamers kunnen beschikken over een e-ID-kaart (de ‘e’ staat voor elektronische) die voldoet aan internationale standaarden. André Misiekaba, voorzitter van de commissie van rapporteurs, haalde aan dat het steeds naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) gaan voor het laten maken van een uittreksel, nationaliteitsverklaring, geboorteakte etc., tot het verleden zou behoren, dankzij de nieuwe e-ID-kaart. Dit omdat er behalve persoonsgegevens, ook ander informatie door middel van een chip, opgeslagen kan worden. De nieuwe kaart voldeed volgens hem, ook aan de internationale veiligheidsstandaarden. De kaart bevat een vingerafdruk van de houder, een machine readable zone met code, de vervaldatum van de kaart en het kaartnummer. De kaart heeft ook een chip, die biedt de mogelijkheid om er allerhande informatie op te zetten. De aanschaf van de nieuwe e-ID-kaarten heeft de staat 9.7 miljoen US-dollar gekost. Volgens minister Mike Noersalim, kon de investering niet uitgedrukt worden in laag of duur, omdat gezien de technische aspecten, het een goede investering is. Heel veel Surinamers hebben reeds de nieuwe e-ID-kaart laten maken, maar dee kaart verschilt niet veel van de oude, behalve dan dat de vingerafdruk van de houder op de kaart te zien is. Er is geen enkele chip te zien waaruit allerhande gegevens afgelezen kunnen worden. Belangrijker nog, ons land heeft nog geen apparaat dat deze gegevens via de chip zou kunnen aflezen. Nu wordt er gesproken over het hebben van een biometrisch paspoort als een van de voorwaarden om eventueel visumvrij te reizen naar de Europese Unie. Indien het zover komt, moet ons land opnieuw gaan investeren in chips en apparatuur, terwijl het de bedoeling was dat dit al in orde zou moeten zijn. Nu hebben burgers ook de nieuwe e-ID-kaart, maar moeten toch nog naar het CBB voor het halen van een nationaliteitsverklaring en andere stukken, terwijl volgens de wet, deze gegevens op de chip zouden staan. De wet is dus niet goed uitgevoerd of er is iets gebeurd, waarvan we niets afweten. Moeten we straks weer een nieuwe ID-kaart laten maken? Of zal de chip apart gemaakt worden? Overigens, in het geval van de e-ID-kaarten, was de toenmalige regering een samenwerking aangegaan met het Servisch bedrijf Vlatacom, dat wegens omkoping in opspraak is gekomen in Botswana. Dit is stof tot nadenken.

The post MOETEN WE STRAKS OPNIEUW EEN ID-KAART LATEN MAKEN? appeared first on DE WEST.

Source