Modern systeem voor ophaal en verwerking fecaliën in de maak

Er wordt een traject uitgewerkt om het ophalen en verwerking van fecaliën op een milieuvriendelijke manier te doen geschieden. Onlangs heeft het adviesbureau Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA) een presentatie gehouden over het ontwerp van een modern systeem. Het adviesbureau is belast met de voorbereiding van dit project waarbij ILACO Suriname de lokale partner is. In nauwe samenwerking met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, wordt er gewerkt aan een plan voor modernisering van het huidig systeem.

Het project wordt gefinancierd door de Global Environment Facility (GEF), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de United Nations Environment Program (UNEP). Al jaren gebruikt Suriname septic tanks, die worden leeggehaald door kolkenzuigers nadat die zijn volgeraakt. Door verkeerde installatie alsook slechte afwateringssystemen, voldoet dit niet aan de moderne milieu-eisen. Volgens Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), is afvalwater een van de meest genegeerde vormen van milieu-vervuiling.

Soeratmin Moestadja, voorzitter werkgroep beleidsaanpassing en vuilophaal, van het Ministerie van Openbare Werken, juicht het initiatief toe. Namens het ministerie van OW zegde hij volle ondersteuning toe aan het project.

Source