Modern plan ontlasting verwerking in voorbereiding

Om de ophaal en verwerking van fecaliën (ontlasting) in Suriname op een milieuvriendelijke manier te doen geschieden is er een plan in voorbereiding. Het Duitse adviesbureau Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA) is belast met de voorbereiding van dit programma. In het belang daarvan is BORDA op 11 juli 2022 ontvangen voor een kennismakingsbezoek op het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Het ministerie stelt dat er reeds jaren in Suriname het systeem van septic tanks wordt gebruikt. Septic tanks worden leeggehaald door de kolkenzuigers nadat die zijn volgeraakt. Door verkeerde installatie alsook door vele regens en slechte afwateringssystemen, voldoet dit systeem niet aan de moderne milieueisen.

Verder is het dumpen van fecaliën in de Suriname rivier milieuonvriendelijk. Gedurende 18 maanden zal het adviesbureau BORDA in samenwerking met stakeholders werken aan een plan voor de modernisering van de verwerking van fecaliën (sludge). Dit project wordt gefinancierd door de Global Environment Facility (GEF) in samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB) en het United Nations Environment Programme (UNEP). Volgens het ministerie, de drager van dit project, heeft afvalverwerking hoge prioriteit binnen het milieubeleid. Daaronder valt ook menselijk afval.

The post Modern plan ontlasting verwerking in voorbereiding appeared first on De Boodschap.

Source