Miskin: Hooghart kan geen bestuursleden royeren

Vakbondsleider Michael Miskin, secretaris-generaal van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), stelt dat voorzitter Ronald Hooghart geen bestuursleden kan royeren. Dit is geen rechtsgeldige beslissing, omdat niet de CLO woensdag is bijeengekomen, maar de groep Hooghart, zegt Miskin aan Starnieuws. De gehouden vergadering is geen Assemblee van de Ledenraad. Dit wordt bevestigd door de raadsman van CLO-Collectief. Eerder zijn soortgelijke besluiten door de rechter ook nietig verklaard.

Het CLO-Collectief zal samen met de PWO, Moederbond, C-47, FAL, OSAV, COL, FOLS, BvL, ALS zich blijven inzetten voor de verbetering van de positie van de werkende klasse. De gesprekken die gevoerd worden met de regering om te komen tot een sociaal akkoord, worden vrijdag voortgezet. De belangrijkste punten zijn: loonsverhoging 85% voor ambtenaren, belastingverlichting en verhoging minimumloon.

Miskin neemt, gezien de houding die geëtaleerd wordt, aan dat Hooghart niet meer samen met de vakbeweging zal participeren in de besprekingen met de regering, net als de groep 1:6. De CLO-voorzitter heeft de ‘groep Miskin’ geadviseerd op de bijeenkomst van woensdag een andere organisatie op te richten. “Hij kan dit voorstel liever zelf uitvoeren. Grote delen uit de vakbeweging zouden daar heel blij om zijn”, meent Miskin.

In de CLO statuten, artikel 2 lid 2 punt d is opgenomen: Het streven naar, alsmede het bevorderen en bestendigen van een goede verstandhouding en samenwerking met de Overheid. “Hooghart heeft vanaf dag 1 geen invulling hieraan gegeven, integendeel. Het streven van het grootste deel van de vakbeweging, waarvan het Collectief ook deel is, tracht invulling hieraan te geven door te werken richting sociale dialoog en sociaal akkoord”.

Miskin zegt dat het Collectief wel van oordeel is dat de regering op korte termijn meer verlichting moet brengen voor de werkende klasse. Het invullen van de paragraaf loonsverhoging voor ambtenaren vraagt ook kennis en creativiteit van partijen, daar er momenteel negen loonreeksen bestaan binnen de overheid.

Source