Minister Wiersma wil dat privéscholen eerder worden gecontroleerd

Het kabinet wil de regels voor privéscholen aanscherpen. Zulke scholen worden niet door de overheid bekostigd, maar door particulieren. Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs vindt dat ze nu te makkelijk kunnen beginnen.

Binnen vier weken nadat zo’n school is gestart, moet de initiatiefnemer dat melden. Pas daarna kijkt de Inspectie van het Onderwijs of een school aan de regels voldoet.

In een brief aan de Kamer noemt Wiersma het onwenselijk dat de kennisgeving door de initiatiefnemer pas gebeurt na de start van school. “Ik vind het ook oneerlijk en soms onverantwoord richting leerlingen”, voegt hij eraan toe. Wiersma schrijft dat iemand die leerplichtig is vanaf dag 1 moet kunnen vertrouwen op goed onderwijs, of dat nu bekostigd of particulier is.

‘Meer kennis voordat daadwerkelijk les wordt gegeven’

De minister noemt het “noodzakelijk om meer kennis te hebben van een initiatief voordat daadwerkelijk les wordt gegeven aan leerlingen”. Hij vindt dat de Inspectie eerder moet bekijken of aan de eisen wordt voldaan.

Wiersma gaat in zijn brief aan de Kamer niet in op concrete voorbeelden. Maar een paar maanden geleden ging in Almere de niet bekostigde Renaissanceschool van Forum voor Democratie van start en vorig jaar werd in Den Haag het islamitische Achterhuis Lyceum opgericht.

De minister wil uiterlijk midden volgend jaar een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer om de regels te veranderen. “In de tussentijd zit ik niet stil en roep ik initiatiefnemers op om zich vroegtijdig te melden, in het belang van de leerlingen”, schijft hij aan de Kamer.

Generated by Feedzy