Minister Walden stelt Bakkerscollectief gerust inzake pijnpunten kostprijs puntbrood

Het Bakkercollectief dat binnen de Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS) opereert, heeft minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) aandacht gevraagd voor enkele pijnpunten inzake de kostprijs van een puntbrood. Tijdens de ontmoeting op 5 augustus 2021 is naar voren gekomen, dat de benodigde grondstoffen zoals gist, margarine, olie en suiker voor de productie van de puntbroden enorm zijn gestegen. Ook de vervoerskosten van de grondstoffen, de verhoogde benzineprijzen, de verhoogde huurprijzen van de panden, de aanschaf van machineonderdelen en de opkomende verhoogde EBS- en SWM-tarieven zijn de uitdagingen waarmee het Bakkerscollectief kampt.

De bovengenoemde pijnpunten maken, dat een verhoging van een puntbrood onvermijdelijk is. Volgens een ruwe schatting van de belangenorganisatie komt de prijs van een puntbrood op Srd 1,80. Ze wil de samenleving echter tegemoetkomen met betaalbaar brood en vraag daarom als de regering de benodigde grondstoffen kan subsidiëren.

Minister Walden benadruket, dat de regering al geruime tijd meel ten behoeve van de productie van brood subsidieert, zodat dit betaalbaar blijft. Per jaar wordt SRD 72 miljoen aan meelsubsidie gegeven. De bewindsvrouw zegt de bezorgdheid van het Bakkerscollectief te begrijpen en is ook van oordeel dat de bakkerijen draaiende moeten worden gehouden. De EZ-minister stelde de bakkersvertegenwoordiging gerust en gaf aan, dat de regering reeds bezig is om bepaalde aandachtspunten aan te pakken.

Minister Walden zegt dat er gekeken zal worden, om net als bij meel ook met importeurs van de andere grondstoffen afspraken te maken voor een afgesproken prijs, zodat de bakkerijen verzekerd zijn van een bepaalde prijs. De bewindsvrouw heeft aan haar gesprekspartner voorgesteld om te kijken naar mogelijke onderlinge samenwerking om zo de kosten te drukken. Afgesproken is, dat de belangenorganisatie verder zal nadenken over oplossingsmodellen, die meegenomen kunnen worden in het zoeken naar oplossingen voor de broodsector.

Source