Minister Mac Andrew zegt hulp vanuit AWJ toe aan Matawaigebied

President Chandrikapersad Santokhi is op 1 mei 2022 afgereisd naar het Matawaigebied in het ressort Boven-Saramacca alwaar hij in een vervolgbezoek aan het dorp Pusugrunu en omstreken, in gesprek is gegaan met het traditioneel gezag en vanuit regeringszijde oplossingsmodellen heeft gepresenteerd voor tal van problemen waarmee de bewoners van het gebied te kampen hebben. Steven Mac Andrew, de pas benoemde minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) was onderdeel van de presidentiële delegatie.

 De minister geeft aan dat, gekeken naar de noden in het gebied met betrekking tot arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken, er vanuit het ministerie geholpen moet worden om richting te geven aan een plan waarmee de gemeenschap geholpen kan worden. De bewindsman heeft zijn hulp toegezegd om op kort termijn verlichting te brengen in de noden van de bevolking.

Een van de zaken die naar voren is gebracht door de granman, is dat er in het gebied veel tienerzwangerschappen voorkomen. Dit kwalificeert het ministerie als een groot risico onder jongeren. Volgens de bewindsman is het een issue die verder besproken moet worden, zodat in kaart gebracht wordt in welke mate het in het Matawaigebied voorkomt. Op basis daarvan zullen de benodigde interventies gepleegd worden. “Hierbij kan men denken aan bijscholing van de jonge moeders die vanwege hun zwangerschap niet verder naar school kunnen en andere zaken waarbij het ministerie kan helpen, zoals arbeidsbemiddeling waarbij zij worden geholpen aan werk”, zegt de bewindsman.

De minister zegt dat werkgelegenheid een issue is in het gebied. Volgens hem zal gekeken moeten worden naar mogelijke kansen om dit te creëren. Bij werkgelegenheid wordt er uitgegaan van twee aspecten: 1. Iemand die werk zoekt om aan een baan te komen, en 2. Iemand die als zelfstandige ondernemer, in vele gevallen micro of kleine ondernemer, aan de slag gaat. Minister Mac Andrew denkt dat dit gebied volop kansen biedt, zeker aan personen die als ondernemer aan de slag willen. “Het Matawaigebied is een mooie toeristische plek en zouden mensen op dat gebied activiteiten kunnen ontplooien waarbij de kans bestaat dat zij banen kunnen creëren voor anderen die niet ondernemer willen worden. Op meerdere gebieden zijn er kansen, zoals in de landbouw. Zeker is dat de economische bedrijvigheid nodig is in het gebied”, aldus Mac Andrew.

 

The post Minister Mac Andrew zegt hulp vanuit AWJ toe aan Matawaigebied appeared first on De Boodschap.

Source