Minister Kuldipsingh wil sociale crisislijn behouden

08/08/2021 06:00 – Aidy Pinas-Agodeba

Minister Rishma Kuldipsingh (l) bij de lancering van de sociale crisislijn 189 op 7 juni. Midden Jerry Slijngard van het NCCR.

Minister Rishma Kuldipsingh (l) bij de lancering van de sociale crisislijn 189 op 7 juni. Midden Jerry Slijngard van het NCCR.  

PARAMARIBO – Met nog één maand te gaan in het project ‘sociale crisislijn 189’ helt minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) naar continuering ervan. Ze geeft in gesprek met de Ware Tijd aan dat de sociale crisislijn “nuttig” is gebleken en is er daarom voorstander van dat de hulplijn wordt behouden.

189 werd op 7 juni voor drie maanden in het leven geroepen in
opdracht van president Chandrikapersad Santokhi met als doel om te
dienen als meldpunt voor burgers met nijpende sociale problemen die
aandacht behoeven. AWJ vervult een trekkersrol, maar ook andere
ministeries en instituten zijn betrokken.

Officieel heeft er nog geen evaluatie plaatsgevonden, maar er is
volgens Kuldipsingh goed gebruik van 189. Gemiddeld komen er
dagelijks rond de tachtig gesprekken binnen van uiteenlopende aard. “We hebben continu mensen aan de lijn gehad”, zegt de bewindsvrouw,
die het nut van de sociale crisislijn erkent.

Volgens haar leek 189 soms een ‘pakkettenlijn’, waarbij mensen
vroegen om een levensmiddelenpakket. “Mensen hebben ook gebeld voor
andere problemen zoals huiselijk geweld. Ook die werden
doorverwezen naar de daarvoor bestemde instanties.” Kuldipsingh
vindt het belangrijk dat hulpzoekenden makkelijk hun probleem
moeten kunnen doorgeven.

Ze is voorstander van betere communicatie naar de gemeenschap en
gelooft dat 189 een goede tool is die kan worden ingezet. “Bij de
sociale crisislijn is de bereikbaarheid goed en een samenwerking
met de andere hulplijnen kan ook worden bekeken. Door een
gezamenlijke aanpak kan het doel ook sneller en beter worden
bereikt.”

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Source