Miljoenen USD nodig om pompstations weer open te stellen

De General Manager van SOL Suriname N.V., Ricky Soedamah, bevestigde onlangs tegenover de redactie van De West, dat het bedrijf gisteren genoodzaakt was de algemene brandstoflevering aan de Surinaamse markt stop te zetten. “Indien wij onze betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen, zullen wij geen brandstofleveringen meer ontvangen”, stelt Soedamah.

Volgens Soedamah kan de SOL haar internationale en nationale leveranciers niet betalen, omdat zij niet over de nodige US-dollars kan beschikken. Het bedrijf liet gisteren via verschillende kanalen weten, dat het al enige tijd geen US-dollars kan betrekken vanuit de markt, omdat de lokale commerciële banken en overige marktpartijen niet bereid of in staat zijn om in de behoefte aan US-dollars te voorzien. Uit betrouwbare bron vernemen wij, dat de schuld bij de leveranciers is opgelopen naar een paar miljoen USD. Volgens onze bron zullen de oliemaatschappijen de rekeningen eerst moeten voldoen, alvorens de pompstations weer opengesteld zullen worden.

Het oliebedrijf SOL had reeds in april gesteld, dat het niet meer onder de kostprijs producten zou verkopen en verzocht toen al de regering, de brandstofprijzen marktconform te maken.

De redactie van De West vernam, dat de SOL toen ook al had gezegd, dat als de pompprijzen niet onmiddellijk worden aangepast, zij de kraan zal dichtdraaien en geen olie meer zal leveren aan de pompstations. SOL stelde toen, niet van plan te zijn om de subsidie op brandstof te blijven voorschieten voor de overheid, die vanwege politieke redenen de olie onder de kostprijs blijft verkopen. De situatie met betrekking tot het wederom openstellen van de pompstations wordt naar verluidt vandaag besproken tussen partijen. De partijen zijn ook in nauw overleg met het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname. Alle stakeholders zijn naar wij vernemen, reeds geruime tijd in kennis gesteld van dit probleem en wachten op een oplossing.

Tot die tijd is de SOL volgens Soedamah, genoodzaakt om over te gaan tot het nemen van deze drastische maatregel, in de vorm van het moeten stopzetten van de algemene brandstoflevering aan de markt. “Deze maatregel zullen wij moeten treffen tot de USD-schuld bij onze leveranciers tot een acceptabel niveau is teruggebracht”, aldus Soedamah.

De SOL heeft naar verluidt al geruime tijd laten weten, dat zij steeds financiële schade lijdt, doordat de overheid de brandstofprijzen niet aanpast aan de internationale prijzen. Voorts vernemen wij, dat hoewel de staat voor een deel zijn oplopende subsidieschuld in de afgelopen maanden heeft ingelost, er nog een rekening is die al maanden openstaat.

The post Miljoenen USD nodig om pompstations weer open te stellen appeared first on DE WEST.

Source