Milieu in Australië in slechte staat: nergens stierven zo veel zoogdieren uit

De Australische overheid waarschuwt voor de staat van het milieu in het land. Die is al slecht en gaat de komende tijd nog verder verslechteren, blijkt dinsdag uit een nieuw rapport. Ook stierven nergens op de wereld zo veel zoogdiersoorten uit als op het Australische continent. Het milieu in Australië wordt ernstig bedreigd door natuurbranden, droogte, het verlies aan woongebied en de opwarming van de aarde. In vijf jaar tijd zijn er meer dan tweehonderd bedreigde dier- en plantensoorten bij gekomen. Op dit moment zijn er meer dan negentienhonderd soorten die worden bedreigd. In alle categorieën nam het aantal bedreigde soorten toe, maar het meest steeg dit in de categorie ongewervelde dieren (bijvoorbeeld insecten en kwallen) en kikkersoorten.(NU)…[+]

Source