Mijnbouwrechten in leefgemeenschappen ingetrokken of niet verlengd

Minister Kenneth Amoksi, die waarneemt op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), heeft gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) meegedeeld dat de meeste mijnbouwrechten, die uitgegeven waren in leefgemeenschappen van inheemse- en tribale volken reeds zijn ingetrokken of niet verlengd. Amoksi zei dat in het verleden concessies zijn uitgegeven waarin leefgemeenschappen van inheemse- en tribale volken zitten.

Hij noemde onder andere Godo Olo, Diitabiki, Poeketi, Kawemhaken, Lebidoti, Pistian, Baku, Nazon, Loka Loka, Langatabiki, Drepada, Boslanti, Compagniekreek, Tapoeripa en Balingsoela. “De meeste zijn reeds ingetrokken of geen verlenging gegeven van het mijnbouwrecht. Dit beleid zal worden gecontinueerd”, stelde Amoksi.

Patricia Etnel (NPS) vroeg de regering wat er met Brokopondo en Sipaliwini zal gebeuren als de mijnbouwsector niet aangepakt wordt. Volgens de minister is er wel degelijk beleid ten aanzien van de kleinschalige goudsector. “De ordening van de sector heeft prioriteit bij de regering. Een concept masterplan en wettelijk kader zijn reeds in place. Financiering is nog een grote uitdaging. Er is rollend en varend materieel nodig om in het diepe binnenland te komen”, liet Amoksi weten.

Ten aanzien van de voorlichtingscampagne over het gebruik van kwik in de mijnbouw, zei de minister dat met het project ‘Improving Environmental Management of Artisanal Small-scale Goldsector’ een uitgebreide campagne is voorbereid, die binnenkort gelaunched zal worden. Deze campagne zal in meerdere talen zijn en zal zich niet alleen richten op algemene informatie over het gevaar van kwik, maar zal ook de afbouw in het gebruik van kwik stimuleren.

Amoksi zei dat het ministerie uitgebreid wil ingaan op de kwestie en van gedachte wil wisselen over de situatie in de mijnbouwsector en het uitgestippeld beleid. Echter kijkt zij uit naar een uitnodiging daartoe. Het ministerie staat ook open voor een veldoriëntatie met de vaste commissie van NH en andere geïnteresseerde DNA-leden naar diverse mijnbouwgebieden.

Het ministerie kijkt uit naar een uitnodiging voor een themavergadering over dit onderwerp. Na de toespraak van de minister zei Obed Kanapé, voorzitter van de vaste commissie van NH in DNA, dat de commissie blij is met de uitnodiging en bereid is te praten met het ministerie.

Source