MIGRANTENSCHUIM

We hameren er al jaren op dat Suriname ernstig toe is aan een gedegen bevolkingspolitiek, waarbij nauwgezet moet worden nagegaan, wie wij nu wel of niet toelaten in ons grondgebied, of dat nu voor korte of langere termijn geschiedt. Al sinds de staatkundige onafhankelijkheid van dit land in 1975, hebben we er onvoldoende op gelet, wie er allemaal dit land zijn binnengekomen. Zo hebben zich in de afgelopen decennia mensen toegang tot dit land gehad die internationaal als zeer notoir konden worden aangemerkt. Zo kwam Pablo Escobar hier eens op bezoek en logeerde gewoon in één van onze grootste en meest gerenommeerde hotels. Ook woonde de internationaal gezochte drugscrimineel Carlos Bolla, enige tijd gewoon aan de Pater Weidmannstraat en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Gelukkig is het nu wel zo dat door internationale justitiële samenwerkingen, we sneller over informatie kunnen beschikken, wanneer er weer eens een figuur, behorende tot de grensoverschrijdende criminaliteit, in onze republiek is beland en ondergedoken. Onze justitiële autoriteiten hebben dan ook de gelegenheid aangegrepen, drugscriminelen en sympathisanten van Al-Quaeda en of ISIS, te identificeren, arresteren en vervolgens uit te wijzen. Maar we moeten naarstig gaan werken aan de voormelde bevolkingspolitiek, om zogenaamde bedenkelijke migranten buiten te houden, en zo ook te voorkomen dat er levensgevaarlijke vuur- en bomgevaarlijke elementen, ons worden opgedrongen. Een zeer recentelijke ontwikkeling leert ons, dat de regering van de Verenigde Staten van Amerika, ons wenst op te zadelen met een onbekend aantal Afghaanse vluchtelingen, die om voor de VS bepaalde redenen, totaal ongeschikt zijn om het Noord-Amerikaanse grondgebied te betreden en verblijven. Tot op heden weten we niet, om hoeveel Afghanen het gaat en op grond waarvan ze sowieso toetreding tot de VS wordt onthouden. Deze lui zijn uit Afghanistan gevlucht en worden op een basis in Kosovo vastgehouden, en de VS probeert nu ze elders onder te brengen. Ook de regering van Guyana, schijnt nu met het verzoek te zijn benaderd deze voor de VS ongewenste Afghanen op te vangen. Het is meer dan logisch dat ook de Guyaanse regering niet warm loopt voor een dergelijke accommodatie, zulks vanwege veiligheidsoverwegingen. Afghanistan is jarenlang verscheurd geweest door geweld en heeft veel terroristen voortgebracht. Het vermoeden bestaat dan ook dat het om radicalen gaat, die de VS niet wenst toe te laten en andere landen met ze wenst op te zadelen. Zowel de Surinaamse als de Guyaanse regering dient niet overstag te gaan voor Amerikaanse druk, om gevaarlijk ‘schuim’ toe te laten. We hebben al voldoende problemen om ook nog een ernstig veiligheidsrisico te aanvaarden. Los van deze Afghaanse kwestie, zijn we voor wat betreft ons migratiebeleid, nog steeds zeer amateuristisch en inefficiënt bezig en daar dient ten spoedigste verandering in te komen. Het is toch te belachelijk voor woorden, dat onze Vreemdelingendienst nog steeds niet totaal is gemoderniseerd en volledig aan ITC is onderworpen? En juist door dit gestuntel waar de corruptie niet buiten is gebleven, zien bonafide en malafide elementen kans, hier te landen en voor korte of langere tijd te verblijven, zonder dat ze daarbij een haarbreed in de weg wordt gelegd.

The post MIGRANTENSCHUIM appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy