MI-Glis gaat voor meer online producten

Het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis), gaat nu voor het aanbieden van meer online diensten. Dit geeft bewaarder Ganeshkoemar Kandhai aan in gesprek met Suriname Herald. “Ik ben in 2021 in een rijdende terrein gestapt als bewaarder en het beleid wordt gecontinueerd. Het beleid is gericht op het verbeteren van de dienstverlening en dat beleid zet ik voort. We gaan nu voor verdere digitalisering en automatisering,” laat hij weten.

In dat kader worden producten nu online aangeboden aan de samenleving. Het eerste product dat online wordt aangeboden door het MI-Glis is het hypothecaire uittreksel. Personen kunnen hypothecaire uittreksels online aanvragen en krijgen gelijk antwoord van het systeem.

Notarissen kunnen nu ook hun aanvragen online indienen en die worden ook online afgehandeld. “We hebben onlangs ons tweede product gelaunched en dat is het aanvragen van online verklaringen van geen onroerend goed,” legt hij uit. De verklaring van geen onroerend goed is een verklaring waarin staat aangegeven, dat iemand geen onroerend goed op zijn/haar naam heeft.

Het MI-Glis zal verdergaan met het automatiseringsproces. Er zal verder gewerkt worden aan het online ontvangen van producten. Dit zal wel nog een tijdje duren, zegt Kandhai.

Source