Mentale gezondheid heeft aandacht DNA

Parlementariër Dew Sharman heeft tijdens de begrotingsbehandeling, vandaag, aandacht gevraagd voor mentale gezondheid. De toename van suïcidegevallen in de samenleving is ook aan de orde gekomen. Er is een motie ingediend, die werd ondersteund door diverse DNA-leden. Het is van belang dat de regering het vraagstuk mentale gezondheid serieuzer aanpakt. Er zijn tal van voorbeelden geweest hoe het anders kan. Het is tijd dat de regering meer geld vrijmaakt om te investeren in de mentale gezondheid.

Obed Kanapé, fractieleider van de ABOP, gaf aan dat er niet alleen tijdens de COVID-19-pandemie aandacht was voor dit vraagstuk, maar ook nu na de pandemie. Er moet nu gewerkt worden aan het gezond maken van de samenleving, vindt hij. De afgelopen twee jaar zijn personen al genoeg in een situatie gedrukt door COVID en door de economische crisis is de samenleving depressief geraakt.

In de afgelopen twee jaar zijn heel wat personen hun banen kwijtgeraakt en konden voor langere tijd niet beschikken over de sociale steun van de overheid. De toenmalige minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J), Rishma Kuldipsingh, gaf aan dat de opdracht voor het uitbetalen van de personen die een verzoek hadden ingediend uitbetaald moesten worden door de minister van Financiën en Planning.

De kwestie van de gepensioneerden van Suralco, die nog steeds hun pensioen ontvangen op basis van een koers van SRD 3,50, is ook besproken in het parlement. Volgens Cedric van Samson (VHP), zorgt dit ook voor enorme stress bij deze groep gepensioneerden.

VHP-fractievoorzitter Asis Gajadien, merkte op dat dit vraagstuk ook al op het bord van de vorige regering was, maar er is niets van terechtgekomen bij de Brokopondo-overeenkomst. De mentale gezondheid moet niet met een korrel zout genomen worden. Er is daarom genoeg werk aan de winkel voor de regering, stellen de volksvertegenwoordigers.

Source