‘Mensen moeten meer aan duurzame landbouw gaan doen’

Tekst en beeld Ricky Wirjosentono

PARAMARIBO — “Landbouwgrond wereldwijd raakt uitgeput en door klimaatverandering hebben mensen minder inkomsten. Er moet daarom meer aan duurzame landbouw worden gedaan.” Dit zegt Alvin Murray, landbouwdeskundige van de World University Service of Canada (Wusc), een niet op winst gerichte organisatie. Om de belangstelling voor landbouw te vergroten in de regio is deze organisatie een project voor duurzame landbouw begonnen. Het is gericht op vrouwen en jongeren en moet de komende vijf jaar klimaatbestendige landbouw bevorderen. Het project wordt betaald door de Canadese regering.

Voorlichting

Murray heeft afgelopen weken workshops en trainingen in Brokopondo en Paramaribo verzorgd voor landbouwers en medewerkers van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Hij zegt aan de krant dat Surinaamse landbouwers inventiever moeten gaan denken en handelen om hun productie te vergroten. “Ik heb in het veld gezien dat ze bereid zijn om hun landbouwgronden beter te gaan bewerken en anders te gaan planten. Maar toch vind ik dat ze veel beter kunnen.”

“Want je mag nog zoveel geld hebben, maar als je niet getraind bent in hoe je een plant kan behouden krijg jij je investering niet eruit”

Alvin Murray

Het project voor duurzame landbouw wordt dit jaar uitgevoerd in Suriname en daarna volgen andere landen zoals Dominica, Guyana, Jamaica en Saint Lucia. In Suriname is de consultant Steve Renfurm de Climate Smart Agriculture Officer van dit project. Hij legt de nadruk op de manier waarop landbouwers de informatie opnemen en hoe ze die verder zullen toepassen.

“We zijn begonnen met voorlichting in een trainingssessie over hoe effectief een plantenkas in uitdagende omgevingen moet zijn. We kennen een periode van extreme droogte en één waarin het veel regent.” Hij denkt dat kassenteelt goed kan aansluiten bij de seizoenen, “waarbij de landbouwers invloed kunnen hebben op hoe ze bemesten en irrigeren.”

Behoefte aan training

Uit gesprekken met onderdirecteuren van het ministerie is Renfurm gebleken dat er bij veel medewerkers van LVV behoefte is aan trainingen en daar zal aan worden tegemoetgekomen. Hij vertelt dat Murray bij de trainingen zal worden ondersteund door lokale deskundigen. Zo zal de volgende training in het bestrijden van plagen door een lokale kracht verzorgd kunnen worden. Men heeft Murray laten komen, omdat hij op het gebied van plantenkas een ‘topdeskundige’ is.

“We zijner niet alleen voor LVV, maar hebben ook trainingen verzorgd in Victoria in Brokopondo. We hebben het personeel van een lokaal bedrijf getraind in praktische dingen die wij op het veld hebben gezien, zoals dat de bananen aanplant beter zou kunnen met farm management.”

Een belangrijk aspect bij de trainingen in Brokopondo is dat Renfurm het accent gelegd heeft op het opzetten van een goede ‘nursery.’ Dat is een kweekvijver van plantjes die weerbaar worden gemaakt tegen plagen wanneer ze overgeplant worden op een areaal. “Wat moet ik doen om een gezonde plant te hebben. Dit zijn basis dingen waar een heleboel aan schort bij de landbouwers. Want je mag nog zoveel geld hebben, maar als je niet getraind bent in hoe je een plant kan behouden krijg jij je investering niet eruit.”

Efficiëntie en productiviteit

Op het hoofdkantoor van LVV hebben ongeveer negentig deelnemers uit diverse regio’s van het land theoretische en een technische toelichting gehad in de plantenkassen op het terrein. Medewerker Raiza Tamsiran van regio Oost (Commewijne) zegt dat ze veel heeft geleerd over de efficiëntie en productiviteit van plantenkassen.

“We hebben er eentje in Commewijne, waarvan alleen nog een frame te zien is, omdat de kas erg verouderd is. Ik hoop dat wij binnenkort een veel betere en goede plantenkas zullen krijgen. De training is belangrijk voor ons om verder aan de landbouwers door te spelen hoe te werk te gaan op een effectieve manier.”

Generated by Feedzy