Mensen leven al twee jaar in armoede door vele devaluaties’

NDP-parlementariër Stephen Tsang, heeft afgelopen maandag tijdens de behandeling van de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee, gezegd dat het armoedeprobleem aangepakt moet worden. ‘’Mensen leven al twee jaar in armoede door de vele devaluaties en de ellende wordt steeds groter. Men komt niet meer uit‘’, aldus Tsang. Hij haalde aan, dat de president in zijn jaarrede had gezegd, dat er een beleidsombuiging moet komen. Tsang stelde het daarmee eens te zijn, maar het jammer te vinden dat de president nu pas inziet, dat er verandering moet komen.  ‘’Het heeft 27 maanden geduurd. Maar wij zijn blij dat hij eindelijk de oppositie gelijk geeft, om het desastreuze beleid om te buigen en te gaan naar een veel socialer beleid. Tenminste is dit een stap in de goede richting.’’ Tsang somde enkele punten op die volgens hem, dringend de aandacht van de regering behoeven, onder andere het ombuigen van de Open Markt Operaties (OMO’s), de uitvoering van de Valutawet, criminaliteitsbestrijding en een beleid voor de volksgezondheid. ‘’Het sleutelen aan de Valutawet, is één van de redenen waarom de regering de koers momenteel niet kan beteugelen.

Het is wel goed dat de wet nu wordt uitgevoerd, maar het hoefde niet zover te komen met de wisselkoers.’’ Volgens Tsang zijn de belangrijkste maatregelen in de Valutawet voor zeker tweeëneenhalf jaar stilgelegd door de regering. De Valutawet was volgens hem, bedoeld ‘’om de macht over de wisselkoers terug te brengen naar de Centrale Bank van Suriname en niet bij particulieren en de Deviezencommissie’’.  Er is zei Tsang, ‘’gefaald om de verkeersveiligheid aan te pakken’’. Ook is er gefaald om de criminaliteit die er momenteel heerst, te bestrijden.  ‘’Er zijn meer agenten nodig om burgers te beschermen op straat, maar honderden zijn ingezet om de regering en zelfs friends en family, te beveiligen. Ik vraag dat ook dit beleid onmiddellijk wordt omgebogen.‘’

 

The post Mensen leven al twee jaar in armoede door vele devaluaties’ appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy