Medewerker autohandelszaak in vrijheid gesteld

De medewerker S.C. van de autohandelzaak die op 21 augustus was aangehouden, is op verzoek van zijn advocaat op vrijdag 9 september in vrijheid gesteld door het Hof van Justitie. In deze zaak hebben twee gewapende mannen de autohandel aangedaan op een bromfiets waarbij zij donker getinte en bedekte valhelmen ophadden.

Bij deze gelegenheid hebben zij onder dwang een groot geldbedrag buitgemaakt. De politie heeft ten onrechte S.C. als verdachte aangemerkt, liet zijn advocaat Veira weten. Hij heeft geen enkele weet of kennis van het misdrijf of de daders. Volgens de advocaat is het onderzoek tot nu toe bevlekt en niet objectief verlopen.

Het verzoek tot invrijheidstelling was eerder gedaan bij de rechter-commissarris om de verdachte vrij te krijgen, maar dit was afgewezen. Bij het behandelen van het beroep tegen die afwijzing, zijn er diverse belangrijke indicatoren aangehaald die in het voordeel van de verdachte zijn vertaald. Mishandeling door de politie, het nalaten van het analyseren van camerabeelden, het telefoongebruik en het feit dat ontlastend materiaal niet is meegenomen in het onderzoek, zijn bepalend geweest voor de invrijheidstelling van de verdachte.

Source