MASSIEVE HULP OP STEL OP EN SPRONG?

De overstromingen die zich voordoen in het binnenland, en dan in het bijzonder in de gebieden gelegen ten noorden van het Stuwmeer langs de Surinamerivier en niet in het minst, de gebieden langs de Marowijne- en Lawarivier, hebben voor velen enorme schade opgeleverd. Hele dorpen en kostgronden die pal langs de rivieren liggen, hebben te maken gekregen met ernstige overstromingen waarbij velen moesten worden geëvacueerd of tijdelijk hun toevlucht elders moesten zoeken. Hevige en aanhoudende neerslag hebben ervoor gezorgd dat rivieren buiten hun oevers zijn getreden. In Brokopondo en de benedenloop van de Surinamerivier zijn veel dorpen ondergelopen, omdat Staatsolie genoodzaakt was veel water uit het Stuwmeer te spuien. Voor zover ons bekend, is het nooit eerder voorgekomen, dat er zoveel neerslag is geweest in dat gedeelte van ons land, hetgeen een onverantwoord hoge waterstand in het stuwmeer teweeg heeft gebracht en hierdoor het onvermijdelijk werd, het water te spuien. Er zijn natuurlijk mensen, die gelijk met de beschuldigende vinger in de richting van het management in de Brokopondo Waterkrachtcentrale wensen te wijzen en beweren, dat men te laat is begonnen met het spuien van overtollig water uit het Stuwmeer. Ook zijn er lieden, die politiek wensen te bedrijven met de huidige situatie om daar later munt uit te slaan. Ook is het zo, dat mensen de schuld in de schoenen van Staatsolie willen schuiven, in een poging letterlijk munt uit de ontstane situatie te slaan. Er worden nu reeds bedragen genoemd, die in de honderden miljoenen SRD moeten belopen om de slachtoffers van de overstromingen  te kunnen compenseren. Hoe men aan een dergelijk bedrag komt, weet Joost. Dat zich nu een ramp voordoet in de dorpen langs de voormelde rivieren, staat als een pal boven water. Er moet echter op rationale wijze naar het probleem gekeken worden, om dan te bepalen, op welke manier hulp zou kunnen worden geboden. We hebben hier met een ernstige klimaatverandering te maken en het is te zot voor woorden, om slechts Staatsolie voor de ontstane ramp te beschuldigen. De overheid kan een helpende hand bieden aan de getroffenen, maar dat moet allemaal volgens de regels geschieden en volledig in overeenstemming met de in dit land geldende comptabele regels. Ook moet de overheid in staat zijn op een redelijke en afdoende wijze en naar vermogen, in te spelen bij de hulpverlening. Maar hoe verleen je onder deze omstandigheden snel hulp? Een vraag waar de zogenaamde ophitsers, wel antwoord op moeten geven. Alvast kan er slechts weinig gedaan worden, zolang het water niet is weggetrokken en er een goede inventarisatie is gemaakt over de totaal opgelopen schade.  De overheid zal dan kunnen vaststellen in hoeverre acute hulp noodzakelijk is en verleend kan worden. Onder de huidige omstandigheden moet men vooral het hoofd koel houden en erop toezien, dat alles volgens de regels verloopt. Politiek bedrijven met deze kwestie, kan alleen ertoe leiden dat er meer spanningen in dit land ontstaan en daar zit momenteel niemand op te wachten.

****

Het wordt nu echt wel tijd, dat de overheid de samenleving wederom beter gaat inlichten over de toenemende Covid-19-besmettingen. Wij krijgen als medium steeds meer meldingen binnen over de infecties, die aan het toenemen zijn. Vandaag werd ons gemeld dat De Surinaamsche Bank, DSB, een deel van zijn filiaal te Maretraite noodgedwongen heeft moeten sluiten, wegens het grote aantal besmettingen onder personeelsleden. Niet slechts DSB heeft te maken met deze stijgingen aan besmettingen. Binnen het bedrijfsleven maakt men zich zorgen over productiestructuren die onderbemand raken en buiten werking gesteld moeten worden. Het stuitende bij de Covid-19-pandemie, is dat er nog veel te veel mensen zijn die weigeren zich te vaccineren en weer anderen die de tweede of derde vaccinatie, niet zijn gaan halen. Covid-19 en Omicron blijven op deze manier een verlammende werking hebben op de economie.

The post MASSIEVE HULP OP STEL OP EN SPRONG? appeared first on DE WEST.

Source