Markoesateelt in Coronie en Nickerie wordt nieuw leven ingeblazen

In de districten Coronie en Nickerie worden 50 voorlichters getraind in alle facetten van de teelt van markoesa. Dit vloeit voort uit het project ‘Strenghtening of Minor Food Crop Production’ dat door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wordt uitgevoerd.

Na de tweedaagse training, die gisteren van start ging en verzorgd wordt door deskundigen van de het directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV), zullen de voorlichters kennis opdoen in de markoesateelt. De planning is om binnen dit project samen met de boeren in het veld tien proeftuinen op te zetten en vandaar uit zullen praktijktrainingen ontstaan.

De bedoeling van dit project is volgens DLOAV-onderdirecteur, Maitrie Jagroep, de teelt van markoesa nieuw leven in te blazen. De markoesateelt is door de regering geïdentificeerd als een van de potentiële exportgewassen die verder ontwikkeld dient te worden.

Alleen is deze teelt, die voor het grootste deel in de districten Wanica, Saramacca en Nickerie wordt beoefend, de afgelopen vijf jaren, als gevolg van ziekten en plagen, degenereren van het plantmateriaal en de concurrentie van import pulp uit het buitenland, jaren achtergebleven. Binnen dit project zal volgens de onderdirecteur ook het aspect van onderzoek meegenomen worden.

Met deskundigen uit het zuidelijk buurland Brazilië zullen drie verschillende variëteiten van markoesa worden binnengehaald om onderzoek te doen naar welke van de variëteiten het best in Suriname bloeit. Ook zullen er trainingen worden verzorgd op het gebied van onderzoek.

Het ligt in de bedoeling van LVV en de regering om vanuit de staatsbegroting op korte termijn, voor de verwerking van markoesa, een verwerkingsunit op te zetten die de afzet voor producenten moet garanderen.

Generated by Feedzy