Mangre wil ruim SRD 20 miljoen voor capaciteitsversterking leerkrachten

Reshma Mangre, VHP-parlementariër tevens voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling de regering gevraagd, om ongeveer SRD 20 miljoen beschikbaar te stellen voor de capaciteitsversterking van leerkrachten. Op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is ongeveer SRD 5.5 miljoen opgenomen voor capaciteistversterking. Mangre vroeg als dit bedrag opgetrokken kan worden, omdat het onderwijzersbestand bestaat uit bijna 12.000 leerkrachten.

“Dit bedrag is niet genoeg voor capaciteitsprogramma’s. Ik ben wel blij dat er een eerste aanzet is gegeven voor capaciteitsprogramma’s voor leerkrachten. Veel leerkrachten gaan gebukt onder de maatschappelijke druk die de covid-pandemie met zich heeft meegebracht. Er moet op een andere manier les gegeven worden en omgegaan met de leerlingen. Dat vereist training en een mindshift, het gebeurt niet van de ene op de andere dag. We weten ook dat de financieel-economische situatie in het land een extra druk legt op de leerkrachten, dus ik vraag meer geld op de begroting voor capaciteitsprogramma’s”, stelde Mangre

Covid-19 heeft ons volgens Mangre doen beseffen, dat het noodzakelijk is om meer te gaan investeren in ons onderwijs.

“Ons onderwijssysteem is niet veerkrachtig genoeg om de schokken van de covid-pandemie op te vangen. De sector onderwijs moet als prioriteit vastgesteld worden en ik pleit voor meer geld op de begroting van onderwijs. Een groot deel van het geld gaat naar lonen en salarissen, maar dat is al jaren zo. Er moet meer geld vrijkomen voor trainingen voor leerkrachten, professionalisering en ook voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs”, betoogde Mangre.

In het regeerakkoord zijn een aantal nieuwe beleidspunten geformuleerd. Ook het onderwijsbeleid is bijgesteld en er zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd. “Belangrijk is dat er een betere afstemming van ons onderwijs is op de arbeidsmarkt, gezien de achtergrond en de ontwikkeling op het gebied van olie en gas en voedselvoorziening. Er moet wat meer gestalte gegeven worden aan ons technisch en agrarisch onderwijs. Wij willen immers de voedselschuur worden. Dat vereist nu een investering, een duurzame investering in ons agrarisch onderwijs. Hierbij zal de organisatie aangepast moeten worden en inefficiënties en kansenongelijkheid zullen weggewerkt moeten worden”, zei Mangre. In haar betoog vroeg de parlementariër ook aandacht voor het 9e en 10e leerjaar, waarover er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat. “We willen graag meer duidelijkheid over deze leerjaren en over de doorstroming. Het is belangrijk dat deze informatie gedeeld wordt met scholen en ouders, zodat ze weten wat de toekomst van de kinderen inhoudt”, aldus Mangre.

door Priscilla Kia

 

The post Mangre wil ruim SRD 20 miljoen voor capaciteitsversterking leerkrachten appeared first on DE WEST.

Source