Mangre: ‘Er komen bestuursverkiezingen, maar weet niet wanneer’

Volgens de voorzitster van de Bond van Leraren (BvL), Reshma Mangre, zullen er binnenkort bestuursverkiezingen worden gehouden. Echter weet zij nog niet wanneer dat zal zijn. Mangre zegt dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Volgens de voorzitster hebben de verkiezingen niet eerder plaats kunnen vinden vanwege de covid-19 situatie, maar is er nu een versoepeling dus zullen ze spoedig een feit zijn. Eerder kwamen de leerkrachten in actie, omdat zij van mening zijn dat de voorzitster een dubbele agenda bezit en dat zij op grond daarvan, niet kan opkomen voor de belangen van de leerkrachten. De druppel die de emmer deed overlopen, is de 17 procent loonsverhoging waarmee de voorzitter instemde, zonder daarbij met de leden te overleggen. De groep leerkrachten was het hiermee niet eens en eiste directe aftreding van Mangre.

Volgens de voorzitster is zij momenteel ook bezig met een pilotproject dat leerkrachten in de gelegenheid moet stellen, in aanmerking te komen voor een overheidsperceel. Zij zegt reeds begonnen te zijn met de registratie en die zal lopen tot aanstaande woensdag. Met de minister van Grondbeheer en Bosbeleid (GBB), Dinotha Vorswijk, heeft de voorzitster lopende afspraken. “De minister heeft aangegeven, dat mensen die online registreren eerst in aanmerking komen, maar ik zal het zover krijgen, dat de leerkrachten ook in aanmerking komen voor een perceel”, aldus Mangre. Volgens haar zijn er veel leerkrachten die er alleen voor staan en kunnen zij vanwege de huidige financiële situatie in het land, ook de huishuur niet meer betalen.

The post Mangre: ‘Er komen bestuursverkiezingen, maar weet niet wanneer’ appeared first on DE WEST.

Source