LVV zal personeel overheidsinstanties trainen in inspectie vissersvaartuigen

In aanloop naar de ratificatie van de Port State Measures Agreement (PSMA) in de strijd tegen Illegale, Ongemelde en Ongereguleerde (IOO) visserij zal het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), een training verzorgen in het inspecteren van vissersvaartuigen. Deze training zal worden uitgevoerd door trainers van de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO).

De bedoeling is om de verschillende belanghebbende autoriteiten voldoende achtergrondinformatie en kennis te verschaffen om op efficiënte en correcte wijze inspecties van vissersvaartuigen in de havens uit te voeren. De training bestaat zowel uit een theoretisch als praktisch gedeelte.

Naast het delen van technische kennis en ontwikkelen van inspectievaardigheden, heeft de training ook tot doel om de samenwerking tussen alle deelnemende autoriteiten te versterken. IOO-visserij kan immers enkel op effectieve wijze worden aangepakt indien de bevoegde instanties correct en efficiënt met elkaar samenwerken.

De training vormt een voortzetting van een samenwerking die in 2020 is ingezet en reeds heeft geleid tot de gezamenlijke ontwikkeling van een ‘Nationale Strategie en Roadmap’ voor IOO-bestrijding en een concept Memorandum of Understanding (MoU) tussen alle betrokken instanties.

Om deze training mogelijk te maken is er technische ondersteuning van de FAO verkregen, terwijl de middelen beschikbaar zijn gesteld via een grant van de IDB ‘Technical assistance for Sustainable Fisheries Practices’. Deze training start vandaag en duurt tot en met 13 mei. Op 11 mei zullen de deelnemers praktische oefeningen op visserij aanlandingsplaatsen uitvoeren.

Aan deze training nemen personen deel van verschillende overheidsinstanties, die elk een rol te vervullen hebben in het tegengaan van illegale visserijactiviteiten. Het gaat om vertegenwoordigers van het Directoraat Visserij (LVV), Kustwacht Suriname, Maritieme Politie, Marine, Maritieme Autoriteit Suriname, Arbeidsinspectie, Douane, Cevihas N.V., Havenbeheer N.V., het Viskeuringsinstituut en SAIL N.V.

Source