LVV-minister praat met landbouwers over productieverhoging en export

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft op zaterdag 3 september, een bespreking plaatsgevonden tussen LVV-minister Parmanand Sewdien en landbouwers uit de groente- en fruitsector uit de districten Saramacca, Commewijne en Wanica. Bij dit gesprek waren ook de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga en assembleelid Radjendre Debie, aanwezig.

De landbouwers beplanten reeds grote arealen met groenten en fruit voor de lokale markt, doch er wordt niet geëxporteerd. Daar moet aldus de minister en landbouwers, verandering in komen. Gekeken wordt naar mogelijkheden voor export van groenten en fruit naar de Caricom-landen, met name Barbados. In het bijzonder wordt nagegaan hoe er invulling gegeven kan worden aan het besluit van de Caricom Staatshoofdenconferentie om in het jaar 2025, 25 procent minder voedsel te importeren. In dit kader heeft minister Sewdien de informatie van zijn bezoek aan Barbados met de aanwezige boeren gedeeld en aan hen voorgehouden, welke mogelijkheden er zijn.

Aangezien groenten en fruit thans erg duur zijn op de lokale markt, is het van belang om eerst te kijken naar de mogelijkheden van areaaluitbreiding en productieverhoging bij de boeren die reeds in het groot met de nodige expertise groenten en fruit telen. Uit de bespreking is ook naar voren gekomen, dat het ministerie de nodige begeleiding en ondersteuning aan de boeren moet geven ter realisering van de gestelde doelen, om vervolgens op reguliere basis om de tafel te gaan zitten om invulling aan te geven aan de zaken die ontbreken.

De landbouwers stelden dat er zijdens het ministerie een faciliterende rol moet zijn, indien er meer productie op gang moet worden gebracht. In het kader van exporten naar nieuwe afzetmarkten, met name Barbados, hebben de boeren benadrukt, dat zij bereid zijn investeringen te plegen om de productie te verhogen, maar het ministerie dient te ondersteunen met de nodige begeleiding en assistentie. De condities waaronder geleverd dient te worden aan Barbados, moeten volgens de boeren duidelijk zijn. In de nabije toekomst zullen de gesprekken worden voortgezet, waarbij gedetailleerde marktinformatie aan de landbouwers verstrekt zal worden.

The post LVV-minister praat met landbouwers over productieverhoging en export appeared first on DE WEST.

Source