LVV-minister bezoekt boeren in Nickerie

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft zich in het afgelopen weekend georiënteerd in de verschillende polders van Nickerie waar de padie-oogst reeds aangevangen is. Te Henar polder 2 heeft de bewindsman de lokale boeren aangehoord en per direct opdracht gegeven enkele van de problemen acuut aan te pakken zoals wateroverlast vanuit een lekkende inlaat. Hij heeft zich ook georiënteerd te Nanipolder welke bekend staat als Droogewas. Te Europolder heeft de minister ook een ontmoeting gehad met veeboeren, rijstverbouwers en berm beplanters.

Volgens de minister heeft Nickerie genoeg terreinen om de bermbeplanters en veehouders te faciliteren. « De totale agrarische sector heeft de volle aandacht van het ministerie van LVV om de gestelde doelen, zoals vervat in beleidsdocumenten van de overheid alsmede van stakeholders binnen de sector, te helpen realiseren».

Generated by Feedzy