LR Group in Suriname voor besprekingen

De komende maand zal een delegatie van de Israëlische bedrijvengroep ‘LR Group’ in Suriname aanwezig zijn om onder andere te praten over de voortgang van reeds uitgewerkte agrarische projecten.

De dusdanige aanpassing van de projecten betreffende modernisering en uitbreiding zal worden besproken. Het opzetten van een agro-industriepark conform de initiële planning is echter van de baan. Voor het agro-industriepark zou een lening van 67 miljoen Euro van de Zwitserse Bank Credit Suisseechter worden geactiveerd. Aangezien dit plan niet zal worden uitgevoerd, ziet de bank geen reden om het geld nog gereserveerd te houden. De regering hoopt tijdens de besprekingen te bewerkstelligen dat de lening in kwestie alsnog wordt geactiveerd.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) wil wel dat het geld beschikbaar blijft aangezien het gaat om een lening tegen een aantrekkelijke rente van 1,6% per jaar. De intrekking van de lening is volgens hem onterecht meegenomen in de herschikking van de staatsschuld. “Deze lening wil je zoveel als mogelijk behouden, vandaar dat die onderhandelingen gaande zijn.”

Source