Leger- en politieleiding verbreden samenwerking

Vrijdag 6 mei 2022- Op uitnodiging van de leiding van het Nationaal Leger is er op woensdag 4 mei 2022 een kennismaking geweest met de leiding van het Korps Politie Suriname. «Wij hebben allemaal één doel voor ogen, namelijk een veilig Suriname en om een betrouwbare regionale en internationale partner te zijn in de strijd tegen georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit», zegt de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen.

Tijdens de meeting waren ook aanwezig luitenant-kolonel Marven van Huisduinen( Commandant Landmacht), Ashokkoemar Jagdew (commandant Landmacht), Franklin Blokland (commandant Marine), Petrus Wasimin (commandant Militaire Politie), de politiecommissarissen Ruben Kensen (wnd. korpschef), Stanley Changoer (plaatsvervangend korpschef), Bryan Isaacs (directeur Operaties KPS) en Rishi Akkal (directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer).

De leger- en politietoppers hebben afgesproken om op regelmatige basis topoverleg te hebben, om gezamenlijke sport- en ontspanningsactiviteiten te ontplooien, maar ook om expertise uit te wisselen en de speciale diensten zoals het Korps Speciale Troepen, Arrestatie Team en Regio Bijstand Teams vaker gezamenlijk te laten trainen.

Source