Leden MIVAKSUR maken zichzelf belachelijk bij LIM FM

In de live Facebook-uitzending van 6 september jongstleden via LIM FM hebben de heren van MIVAKSUR meer dan duidelijk gemaakt dat zij niet geschikt zijn om over vakbondszaken en het vertegenwoordigen van groepen te praten. Waar wij van de vakbond Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) bezig zijn met concrete en belangrijke zaken voor de militairen te regelen om de leef- en werksituatie van de Surinaamse militairen per direct te verbeteren, praten deze mensen over onderlinge roddels over moeder, dochters en zonen, waar wij absoluut geen boodschap aan hebben.

Ook proberen de heren onze organisatie VRM belachelijk te maken met leugens over ‘gestolen’ ledenbestanden en karaktermoord te plegen op ons, terwijl er voor ons als vertegenwoordiger van de militairen maar één belang geldt en dat is: De positie van de Surinaamse militairen significant verbeteren. Als de zogenaamde ‘gestolen’ leden waar zij nu over zitten te klagen bij hun organisatie wilden blijven of horen, dan hadden zij de officiële vakbond VRM van ons toch verlaten om zich bij MIVAKSUR aan te sluiten?

De leden willen juist niets met MIVAKSUR te maken hebben. Het waarom hiervan is in de live Facebook-uitzending bij LIM FM meer dan duidelijk gebleken! In plaats dat zij de verbinding met ons opzoeken om één vuist te maken om samen de belangen van onze collega’s te verdedigen, zijn deze gasten op zoek naar naam en faam en proberen ze ons op alle mogelijke manieren te shamen en te blamen. Wij gaan daar niet op in en de handreiking naar hun toe om samen te bundelen blijft rechtovereind! Samen staan we namelijk veel sterker.

Onderbouwing 1: Minimumloon
Recentelijk is met een zeer gedetailleerde berekening in januari 2022 uitgerekend dat het minimumloon in Suriname gezien de forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren, in relatie tot de maandelijkse behoefte van een gezin, SRD 11.500,00 (US$ 442) zou moeten zijn. Gezien de verdere stijging in geheel 2022 tot nu toe, is zelfs dit bedrag alweer achterhaald. Een snelle berekening leert dat als we de inflatie van dit jaar van 58 procent (tot nu toe) op deze gedetailleerde berekening loslaten, het eerdere berekende minimumloonbedrag fors hoger uitvalt, namelijk: SRD 18.170,00 (1.58 x SRD 11.500,00).

Bron: https://www.dbsuriname.com/2022/01/24/maandelijkse-bestedingsbehoefte-per-gezin-is-minimaal-srd-11-000/

Onderbouwing 2: Economische onderbouwing 150 procent eis
Allereerst maakt de heer Doorson in deze uitzending duidelijk dat hij niet voor de belangen van de militairen vecht, anders had hij deze redelijke eis van 150 procent loon nooit getorpedeerd maar juist helemaal omarmd. Hij weet namelijk ook bliksemgoed hoe zwaar de militairen het momenteel hebben en gewoon niet uitkomen met hun salaris. Schoenmaker, hou je bij je leest, luidt het spreekwoord. Als men geen verstand heeft van devaluatie (waardevermindering) van geld, inflatie (prijsstijgingen) en (macro) economie moet men zich niet belachelijk komen maken in de media en het aan de deskundigen overlaten. Want zo wordt het belang van de doelgroep niet gediend! Enkel en alleen omdat men een eigen vakbond wil?

Hierbij de onderbouwing van VRM: In 2020 was de jaar inflatie in Suriname ruim 61 procent, in 2021 is de inflatie onveranderd ook ruim 61 procent gebleven. Dat is al circa 120 procent dat we allemaal armer zijn geworden binnen twee jaar. Voor 2022 is de inflatie al 58 procent en er zijn nog wat maanden te gaan. Maanden waar we nu al constateren dat de koers al naar richting de SRD 30 gaat voor US$ 1 en de prijzen alleen maar verder zullen blijven stijgen. In principe is onze huidige looneis van 150 procent dus allang achterhaald.

Bron: CBS

Denkt de heer Doorson echt dat de politiebond ook bezig was met sprookjes toen ze 85 procent loonsverhoging vroegen vorig jaar? De bond van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vroeg ook 120 procent loonsverhoging, denken deze mensen echt dat het ook sprookjes waren die de bond van het AZP hun leden voorhield? Nee, het leven is keihard en een forse loonsverhoging is over gehele linie van de Surinaamse maatschappij keihard nodig, omdat het geld al jaren elke dag snel minder waard wordt.

Concrete onderbouwing 150 procent looneis:
Ter illustratie krijgt een soldaat die nu circa SRD 5000 verdient, bij een loonsverhoging van 150 procent (SRD 7500 + SRD 5000) = SRD 12.500,00. Dit ligt net boven het ‘oude’ minimumloon van SRD 11.500,00 maar fors onder het reële minimumloon van SRD 18.170,00.
Conclusie: onze eis van 150 procent is niet uit de lucht gegrepen, maar zorgvuldig berekend.

Rodney Cairo

Source