‘Large Grant’ overeenkomsten getekend net FAO/SAMAP door landbouworganisaties en -bedrijven

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en FAO/SAMAP hebben donderdag 7 juli een ondertekeningsceremonie georganiseerd met agrariërs. Het gaat om begunstigden van de ‘Large Grants’ die zijn toegewezen in de tweede ronde van de Matching Grant Facility (MGF). Bij deze ceremonie werd 50% van de Large Grant projectvoorstellen die het eind-evaluatieproces met succes hebben doorlopen, goedgekeurd voor in totaal bijna 700.000 Amerikaanse dollar. 

Het gaat om twee landbouwcoöperaties uit district Wanica en drie landbouworganisaties uit Boven-Suriname-Sipaliwini, Marowijne en Para. Deze groep bestaande uit twee vrouwelijke producenten- en verwerkersorganisaties, zal worden ondersteund met landbouwproductie machines en voedselverwerking apparatuur. Ook ontvangen zij landbouwdiensten om voornamelijk hun cassaveproductie, ananas en groententeelt in plantenkassen verder te ontwikkelen. Deze begunstigden maken deel uit van de 164 projecten – 155 Small- en 9 Lage Grants – die in juni 2022 zijn goedgekeurd door het Project Steering Committee van SAMAP.

Met deze investeringen ondersteund door de SAMAP’s Matching Grant Facility zullen landbouwers en agribusinesses de kwaliteits- en marktpotentieel voor de subsectoren fruit, groenten, wortel- en knolgewassen en Non-Timber Forest Products (NTFP) ontwikkelen.

Meer dan 5.700 equipment van in totaal bijna 1 miljoen dollar zijn al geleverd aan landbouwers. Het gaat om projectvoorstellen die tijdens de eerste ronde van de Matching Grant Facility (MGF) zijn goedgekeurd. “De nieuwe projecten die zijn goedgekeurd in de tweede oproep zullen de investeringen in de landbouwsector verhogen met nog een 2.5 miljoen dollar,” benadrukte LVV-minister Parmanand Sewdien in zijn toespraak.

“De machines die wij van SAMAP zullen ontvangen, zullen onze voedselverwerkingscapaciteit aanzienlijk vergroten en onze marktkansen uitbreiden. We zullen in staat zijn om waarde toe te voegen aan onze verse producten, het productverlies te verminderen en de inkomens voor de gezinnen van onze jonge vrouwencoöperatie te verhogen. We zijn zeer blij om deel uit te maken van een nieuwe generatie landbouwers en agribusinesses die in de Surinaamse landbouwsector geloven.” Dit laten de vertegenwoordigers van vrouwelijke coöperaties Asajaka Weno (Para) en Sabana Tokoro (Sipaliwini) optekenen. 

De Matching Grant Facility (MGF) van de Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) is een  competitief fonds, dat eenmalige investeringssteun biedt in de vorm van landbouw- equipment, machines en diensten aan landbouwers, coöperaties en  agribusinesses die  actief zijn in de vier waardeketens fruit, groenten, wortel- en knolgewassen en NTFP om de kwantiteit en kwaliteit van hun productie te verhogen, teneinde hun markttoegang te verbeteren. Het uiteindelijke hoofddoel is duurzame ontwikkeling van de landbouwsector door middel van concurrerende en veilige productie.

Source