Landsdienaren kunnen zich ook registreren bij mobiele unit PSR

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft de mobiele unit voor de verplichte landsdienarenregistratie inmiddels al ingezet. Landsdienaren tewerkgesteld bij Stichting Wi Oso te Geyersvlijt, werden op donderdag 27 oktober in de gelegenheid gesteld zich persoonlijk te registreren. De reden voor de mobiele units is om een zo groot mogelijk aantal landsdienaren tegemoet te komen, die op de een of andere redenen, zich niet fysiek kunnen registreren bij het hoofdkantoor aan de Wilhelminastraat, of online vanwege medische redenen of een beperking.

De verplichte landsdienarenregistratie, welke op 1 oktober jl. is opgestart, is onderdeel van het Public Sector Reform programma (PSR) dat als doel heeft om onder andere de effectiviteit en efficiëntie van de overheid te verbeteren en de loonkosten van de overheid significant omlaag te brengen. Marjory Mulier, voorzitter Interdepartementale Taskforce PSR, zegt dat het ministerie van BiZa dienstbaar is naar de bevolking en zo ook naar de landsdienaren toe. Het ministerie wil middels het inzetten van de mobiele units, elke landsdienaar registreren. “We willen eenieder die niet in staat is zich online te registreren of naar ons toe te komen, in de gelegenheid stellen om zich te registeren door zelf naar ze toe te gaan”, aldus Mulier.

De mobiele unit zal verder ook ingezet worden op de verschillende ministeries, diverse overheidsinstellingen, bejaardentehuizen, ook de diverse districten zullen aangedaan worden. Alle landsdienaren kunnen zich tot 31 december 2022 registreren. De registratie kan fysiek of online geschieden. De verplichte registratie geldt ook voor de ontheven landsdienaren.

The post Landsdienaren kunnen zich ook registreren bij mobiele unit PSR appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy