Kwartje gevallen bij monetaire autoriteitenTD veilingen werken niet

Na langer dan een jaar van hevige kritieken met betrekking tot de Termijn Deposito (TD) veilingen lijkt het kwartje te zijn gevallen bij de monetaire autoriteiten, met name de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het ministerie van Financiën. De Termijn Deposito (TD) veilingen als onderdeel van de openmarkt operaties van de CBvS om de inflatie c.q. de wisselkoers te beheersen werken niet; althans niet helemaal afgezet tegen de doelstellingen ervan. De inflatie voor dit jaar blijft nog steeds hangen rond de 48 en 49 % en er is na ruim 14 maanden van wekelijkse TD-veilingen een bedrag van meer dan SRD 1,2 miljard in de economie terecht gekomen. Dit terwijl de TD-veilingen juist zijn bedoeld om overtollige liquiditeiten uit het bankensysteem te halen. Deze geldhoeveelheid zijnde rentebetalingen aan de algemene banken voor hun TD-beleggingen heeft alleen bijgedragen aan de toename van overtollige SRD’s omloop. Die overtollige SRD’s oefenen een opwaartse druk op de wisselkoers.

Welbeschouwd zijn het slechts de algemene banken die tot nu voordeel hebben gehad van de TD-veilingen, en niet de samenleving en de economie als geheel. Immers de SRD 1,2 miljard aan rentebetalingen aan de algemene banken komen ten laste van de CBvS, dus de samenleving. De TD-veilingen zijn door de IMF tijdens de onderhandelingen over economisch hervormingsprogramma onder het Extended Fund Facility (EFF) aan Suriname “opgelegd”. Ze heeft hiervoor gekozen in de plaats van het instrument van valuta interventies door de Centrale Bank om ernstige verstoringen op de valutamarkt tegen te gaan.

Werkt niet helemaal goed
Deze week heeft de governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer, voor het eerst publiekelijk toegegeven niet helemaal “happy” te zijn met de werking van de TD-veilingen. In het Apintie TV-programma “To the point” gaf hij aan dat hij indertijd tijdens de besprekingen met IMF had aangegeven dat er een “cap” gesteld moest worden voor wat betreft de rente van de TD-veilingen. Hij benadrukt niet tegen TD-veilingen te zijn als instrument. Op dit moment bedragen de rente van de TD-beleggingen tussen de 70 % en 84 %. Er was zelfs een moment waarbij er een rente van 92 % werd genoteerd.
Ook het ministerie van Financiën heeft eerder deze week in een persbericht naar aanleiding van de valuta interventie zijdens de overheid, toegegeven dat de TD-veilingen niet helemaal goed gewerkt. Dat blijkt uit de koersontwikkelingen van de afgelopen weken. Tijdens debatten in het parlement over TD-veilingen heeft Financiën-minister Armand Achaibersing zich altijd als verdediger opgesteld van de TD-veilingen. Ook toen de critici in het parlement aanvoerden dat het er alles van heeft dat de TD-veilingen speciaal is ontworpen ten voordele van de algemene banken. Dit om hun belabberde liquiditeitspositie te helpen herstellen.

Niet op steen geschreven
In de Nationale Assemblee zijn van beide kanten van de tafel in de afgelopen periode meerdere keren hevige kritiek geleverd op de TD-veilingen. Vooral de exorbitante hoge rente die uit de veilingen rollen is voor parlementariërs een doorn in het oog. Het zijn slechts de banken die dik aan de TD-veilingen verdienen. Men betwijfelde ook of de TD-veilingen in de beoogde effecten ervan resulteren. Bij die kritieken werd ook de IMF erbij gehaald. De Centrale Bank heeft namelijk steevast erop gewezen dat de TD-veilingen onderdeel is van de overeenkomst met de IMF. “De overeenkomst met IMF is niet op steen geschreven!”, zo liet president Santokhi zich op een moment tijdens de debatten in het parlement zich ontvallen. Op dit moment zijn op technisch niveau onderhandelingen gaande met de IMF over wijzigingen van het IMF-programma. -. SS

Source