KWAADWILLIGE MISLEIDING

De Internationale Politie Organisatie, Interpol, die 194 lidlanden vertegenwoordigt en gevestigd is in de Franse stad Lyon, heeft deze week met betrekking tot het verzoek van de Surinaamse justitie voor de signalering en het plaatsen van Gillmore Hoefdraad, oud-minister van Financiën, op haar internationale opsporingslijst, besloten, hem daarvan af te halen. Van haar besluit heeft ze de regering op onmiskenbare wijze schriftelijk op de hoogte gesteld. Interpol is na het bestuderen van de verkregen informatie in de case Hoefdraad, tot de slotconclusie gekomen, dat de door Suriname gezochte ex-minister, het doelwit is geworden onwettige, politiek gemotiveerde aanklachten, sinds zijn partij de nationale verkiezingen in 2020 heeft verloren, aldus een bevinding van Interpol. Interpol is overduidelijk op het verkeerde been gezet door misleidende informatie, want nog lang vóór de verkiezingen en de uitslag, was het allang duidelijk voor het Openbaar Ministerie, dat Hoefdraad zich aan ernstige strafbare feiten schuldig had gemaakt. De coalitiepartij NDP, waar Hoefdraad deelgenoot van is, hield hem voor de verkiezingen in De Nationale Assemblee, DNA, nog de hand boven het hoofd, door zijn in staat van beschuldiging en eventuele aanhouding, tegen te houden. Na de verkiezingen en de machtsoverdracht kon Hoefdraad niet meer op de dekking in DNA rekenen en vluchtte het land uit. De beleidsbeslissingen die de veroordeelde  Hoefdraad heeft genomen als governor van de Centrale Bank van Suriname tussen 2010 en 2015, hebben voor koersverliezen van miljarden in SRD gezorgd, en dat had totaal niets te maken met externe marktontwikkelingen en of de economische crisis in het buitenland, die reeds in 2012 voorbij was. Hoefdraad had toen reeds huisgehouden in de Centrale Bank en de monetaire reserves in de Moederbank zwaar aangetast, waardoor de wisselkoers van de SRD ten opzichte van de dollar, niet langer verdedigd kon worden door de Centrale Bank. Reeds in 2015 had Hoefdraad en onnoemelijke economische crisis in Suriname veroorzaakt. Interpol weet niet, wat hier door Hoefdraad op de Centrale Bank aan ravage is veroorzaakt en heeft zich heel duidelijk in de luren laten leggen door misleiding en leugenachtigheid, die haar door handlangers van de NDP binnen het politieapparaat werden voorgehouden. Dat de Covid-19-pandemie de crisis heeft verergerd is waar, maar de oorzaak van de crisis was al ruim voor maart 2020 duidelijk, toen Covid-19 zich voor het eerst in Suriname manifesteerde. Het moet voor een ieder duidelijk zijn, dat Interpol haar contacten in Suriname onderhoudt met het Korps Politie Suriname, KPS, en dat haar informatie daar vandaan wordt gehaald. Het is vooral ons bekend, dat in de kwestie van Hoefdraad, het KPS alles behalve vlot was bij het verstrekken van de zeer noodzakelijke informatie inzake de zaak Hoefdraad. En indien die informatie werd verstrekt, was het niet duidelijk, of die eerlijk en volledig was. Ook vernemen wij dat er over de verstrekte informatie aan Interpol door de exponenten M. en O. van het KPS, nauwelijks of geen informatie met het Parket werd gedeeld. De indruk ontstaat hierdoor, dat Interpol niet op een juiste, correcte en begaafde wijze werd geïnformeerd, inzake de hier door Hoefdraad gepleegde ernstige strafbare feiten. Interpol werd vermoedelijk zeer nadrukkelijk het bos ingestuurd met het doel, Hoefdraad uit de opsporingslijst van de politieorganisatie te krijgen. Natuurlijk is het verwachtbaar dat de NDP komt met het verwijt, dat de lokale veroordeling en de opsporing van Hoefdraad politiek gemotiveerd is. Deze partij probeert niet nu platte moordenaars en dieven uit haar gelederen met stunt- en vliegwerk en aperte leugens uit handen van justitie en straffeloos te houden. En hoe komt Interpol erbij, dat de man zich niet schuldig heeft gemaakt aan zelfverrijking? Daar heeft de man in tien jaren tijd op allerlei slinkse manieren ruimschoots de tijd voor gehad. Er zijn tientallen miljoenen in vreemde valuta uit de staatskas verdwenen en dan vooral in de periode dat de man de scepter zwaaide op de Centrale Bank, en daar zou nog zeker een diepgaand forensisch accountantsonderzoek voor moeten geschieden. Ook het verdwenen geld van de Naschoolse Opvang en het Carifestafeest, daar weet deze man alles van. Ook het stelen van de valutakasgelden en termijndeposito’s van het volk groot 197 miljoen dollar en daarvoor Van Trikt aanzetten, heeft zeker ook te maken met een politieke vervolging? Hoefdraad is een grote zwendelaar en dat is voor de Surinaamse justitie meer dan duidelijk. Hoefdraad is in de periode 2010-2020 zeer vermogend geraakt, door tal van oneigenlijke handelingen ten eigen voordele in dit land en het bevreemdt dan ook velen niet, dat hij nu in staat is de duurste advocaten in het buitenland aan te trekken, om met vals verstrekte informatie bij Interpol zich vrij te pleiten. Er dient naar onze mening, een onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld te worden, naar wat zich binnen het KPS met betrekking tot de informatieverstrekking aan Interpol in de zaak Hoefdraad, heeft voltrokken. Wie daarvoor verantwoordelijk zijn geweest, is nu reeds duidelijk. Minister Amoksi van Justitie dient naar onze mening, ook gelijk eraan mee te werken dat de informatieverstrekking van Suriname aan Interpol niet langer als schakel hier het KPS heeft, maar dat die regelrecht onder het Openbaar Ministerie komt te vallen. We hebben in deze zaak een ongelooflijke blunder geslagen en zullen zeker ook geen goede indruk achterlaten bij de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF.

The post KWAADWILLIGE MISLEIDING appeared first on DE WEST.

Source