Kosten overdracht onroerend goed met aanname Wet Zegelrecht omlaag

De kosten voor de overdracht van onroerend goed c.q. grond of perceel gaan met de aanname van de Wet Zegelrecht omlaag. Waar deze kosten momenteel tussen de 11% en 13% van de waarde van het onroerend goed bedragen, zullen deze na implementatie van de wet veel lager uitvallen. De wijziging van de Wet Zegelrecht oftewel Zegelwet is op donderdag 1 september 2022 kamerbreed met algemene 36 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA). De wijziging betreft ook de verlaging van het percentage van 7% naar 4% van het zegelrecht dat betaald moet worden bij de overdracht van onroerend goed.

Mahinder Jogi, voorzitter van de commissie die de ontwerpwet heeft voorbereid legt uit dat er momenteel bij de notaris tussen 11 en 13% aan overdrachtskosten betaald wordt. Hiervan gaat 7% naar de overheid, 0,6% naar het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) en de rest naar de notaris. “Nu zegt de overheid, “die 7% hoef je niet meer aan mij te betalen, betaal me een half procent maar. Dus de regering komt het volk tegemoet en ondanks haar problemen geeft zij het volk een korting van 6,5% wanneer het gaat om familieverdelingen”, verduidelijkt de parlementariër.

Hij geeft verder aan dat er nu ook een korting van 3% wordt gegeven op de 7% zegelrecht die aan de overheid betaald moet worden bij normale overdrachten. Jogi: “Dus bij een normale overdracht betaalt die burger 4 procent, 0,6% voor GLIS en de kosten en het honorarium voor de notaris, dan kom je ergens op 9% en bij familieoverdrachten kom je ergens op 4-5%.” Een derde wijziging in de wet is dat wanneer iemand door onwetendheid heeft gebouwd op een terrein dat aan een andere toebehoort, voor deze eerste persoon dezelfde regeling geldt als bij familieoverdracht wil hij/zij van terrein ruilen met de rechtmatige eigenaar.

Asiskumar Gajadien zei dat de wet niet een initiatief is dat uit de lucht is komen vallen. Hij sprak van een verkiezingsbelofte die ingelost wordt; een belofte die naar de samenleving toe gedaan was op basis van een maatschappelijk probleem. Volgens de parlementariër zijn er veel boedelproblemen doordat familieoverdrachten niet kunnen plaatsvinden en om hierop in te spelen is de initiatiefwet ingediend. Het parlementslid toonde zich ingenomen met het feit dat de regering heeft ingestemd met het verzoek om de overdrachtskosten van 7% naar 4% te brengen. “Hiermede hebben we bewerkstelligd dat ouders nu tegen zeer lage overdrachtskosten in staat zijn om gronden te kunnen overdragen aan hun kinderen of kindskinderen.”

The post Kosten overdracht onroerend goed met aanname Wet Zegelrecht omlaag appeared first on De Boodschap.

Source