Kortgedingrechter staat verwijdering bouwsel Spiner toe

Het bouwsel gelegen op de hoek van de Kleine Waterstraat en de Kleine Dwarsstraat, bekend als sportcafé Spiner, vormt al geruime tijd voor overlast in de omgeving nadat de uitbater zijn activiteiten had stopgezet. Door het ministerie van Openbare Werken is in december 2021, na voorafgaande ingebrekestellingen, een bevel tot slopen aangeboden waarna betrokkene zich gewend heeft tot de kortgedingrechter om de sloop te stuiten.

Op 25 augustus 2022 heeft de kortgedingrechter uitspraak gedaan in het voordeel van het ministerie waarbij alsnog tot de sloop dient te worden overgegaan door betrokkene, bij uitblijven waarvan het ministerie de sloop op kosten van betrokkene zal uitvoeren. Het ministerie van Openbare Werken voert een rechtmatig beleid m.b.t. naleving van de bouwregelgeving en vervolgt het pad van verdere ordening.

The post Kortgedingrechter staat verwijdering bouwsel Spiner toe appeared first on De Boodschap.

Source