Klaarstomen van aankomende wetenschappers voor olie- en gasindustrie

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft op woensdag 2 november de president van de American Association of Petroleum Geologists Young Professionals Suriname (AAPG YP Suriname), Sunaina Mohan, ontvangen voor een onderhoud. Bij deze gelegenheid hebben beide partijen van gedachten gewisseld over hoe een samenwerkingsverband aan te gaan met als doel jonge Surinamers te informeren over de mogelijkheden die de olie-en gasindustrie zal bieden en hen daarop voor te bereiden.  Mohan informeerde de minister over de plannen van de organisatie. AAPG YP Suriname is een non-gouvernementele organisatie die zich richt op de olie- en gasindustrie en is aangesloten bij de wereldwijde AAPG-gemeenschap. AAPG biedt publicaties, conferenties en educatieve mogelijkheden aan geowetenschappers. De missie van de organisatie is volgens Mohan, de overgang van studenten van de discipline Petroleum Geosciences & Engineering aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, naar professional te vergemakkelijken door verschillende mogelijkheden te faciliteren en te benutten gericht op het delen van kennis tussen studenten en geowetenschappers. Aangezien het hierbij gaat om het voorbereiden en klaarstomen van kader voor gespecialiseerde jobs in de olie- en gasindustrie, vond Mohan het raadzaam om na te gaan hoe samen met het ministerie van AWJ, hieraan invulling kan worden gegeven. Mac Andrew informeerde Mohan over de recentelijk goedgekeurde lening van USD 10 miljoen door de Board van de Inter-American Development Bank (IDB) voor het project: ‘Labour Market Alignment with New Industries’ (Afstemming van de arbeidsmarkt op nieuwe sectoren). Met dit project beoogt de IDB Suriname te ondersteunen om werkzoekenden vaardigheden aan te leren die zijn afgestemd op de behoeften van de productiesector, waaronder de olie- en gasindustrie. De minister onderschrijft de inspanningen van AAPG YP Suriname om jonge aankomende geowetenschappers bewust te maken van de diverse functies in de olie en gasindustrie, zowel onshore als offshore. Afgezien van de jonge wetenschappers, zullen volgens de minister, alle jongeren onder de beroepsbevolking, breedvoerig worden geïnformeerd over de olie- en gasindustrie en overige nieuwe productiesectoren. Hierbij zullen ze vooral bewust worden gemaakt van nieuwe banen met specifieke vaardigheden als vereiste en nieuwe kansen voor ondernemerschap. In afstemming met de olie – en gasindustrie en overige productiesectoren, zullen specifieke trainingen en begeleidingstrajecten worden ontwikkeld door het ministerie en zijn werkarmen. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om met elkaar samen te werken en zullen daarover nog met elkaar afstemmen.

The post Klaarstomen van aankomende wetenschappers voor olie- en gasindustrie appeared first on DE WEST.

Generated by Feedzy