Kanttekeningen bij voorgenomen verkoop Rosebel/IAmGold goudmijn

Recentelijk is bekend geworden dat de Rosebel goudmijn zal worden verkocht aan de Chinese mijnbouwonderneming Zijin Mining Group Co. Hierover wil ik de volgende kanttekeningen maken. 

Ten eerste heeft IAmGold gedurende de circa 18 jaar dat naar goud is gemijnd in Suriname haar investering ruimschoots terugverdiend. Ten tweede heeft IAmGold in al die jaren haar investeringen in de mijn afgeschreven ten laste van de winst en heeft zij dus gedurende al deze jaren geen of veel minder winstbelasting afgedragen aan de staat Suriname. De mijn is nu volledig afgeschreven en IAmGold heeft geen vervangingsinvesteringen gedaan in de mijn, aangezien zij voornemens was zich terug te trekken uit de mijnbouwactiviteiten in Suriname. 

De niet gepleegde vervangsinvesteringen van circa 1.2 miljard US$ en de 360 miljoen US$, waarvoor de mijn zal worden verkocht, is IAmGold nu voornemens te gaan investeren in mijnbouwactiviteiten in haar thuisland Canada. 

De vraag die nu kan worden gesteld is wat IAmGold aan de Chinese onderneming verkoopt voor 360 miljoen US$. Het is niet aannemelijk dat een volledig afgeschreven mijn, waarin 1.2 miljard US$ zal moeten worden geïnvesteerd, om de mijnbouw operaties te kunnen voortzetten, voor 360 miljoen US$ kan worden verkocht. Het is duidelijk dat in dit bedrag voornamelijk het concessierecht, dat IAmGold heeft verkregen van de Surinaamse overheid, is inbegrepen en zal worden doorverkocht aan de Chinese mijnbouwonderneming. Daarnaast zal de Chinese onderneming volgens overeenkomst de benodigde 1.2 miljard US$ aan vervangingsinvesteringen dienen te plegen om de mijn weer operationeel te maken voor de komende jaren.  

De Surinaamse overheid heeft, na het bekend worden van deze deal met de Chinese onderneming, bij monde van de president te kennen gegeven niet over de middelen te beschikken om de overige aandelen te kopen in de Rosebel goudmijn. Dit is een zeer vreemde opvatting, aangezien het hier om een volledig afgeschreven mijnbouwbedrijf gaat, waarin de Surinaamse overheid nog 5% aandelen bezit. De goudmijn is momenteel zowel technisch als economisch volledig afgeschreven door gebrek aan vervangingsinvesteringen en de aandelen zijn dus in  feite niet veel meer waard dan de restwaarde van de nog aanwezige productiemiddelen. 

IAmGold zou bij beëindiging van haar mijnbouwactiviteiten in Suriname het aan haar verleende concessierecht terug dienen te geven aan de staat Suriname, aangezien zij niet bevoegd is dit concessierecht zonder toestemming van de Surinaamse overheid aan een derde partij over te dragen. Naast teruggave van het concessierecht zou zij tevens een overkomst met de Surinaamse overheid dienen te sluiten voor de overdracht van de afgeschreven goudmijn aan de staat Suriname, eventueel tegen de restwaarde van het aanwezige materieel en de gebouwen. In de nieuwe situatie die dan ontstaat zal de staat Suriname dan zelf op zoek moeten gaan naar financiering van de benodigde 1.2 miljard US$ teneinde de operaties te kunnen voortzetten. Daarvoor zal gebruik kunnen worden gemaakt van de nog aanwezige goudreserves binnen de concessie. 

Na gedurende 18 jaar tonnen aan goud uit de Surinaamse bodem te hebben onttrokken lijkt het voornemen om de Rosebel goudmijn voor 360 miljoen US$ te verkopen erop, dat IAmGold voor vertrek nog het onderste uit de kan wenst te halen en ons land zal opzadelen met een Chinese onderneming naar haar keuze die zonder tussenkomst van de Surinaamse overheid de mijnbouwactiviteiten zal moeten voortzetten. Daarbij is het nog de vraag of het benodigde bedrag van 1.2 miljard US$ ook daadwerkelijk in de mijn zal worden geïnvesteerd en of niet aan een vorm van roofbouw zal worden gedaan om de gepleegde investering op een snelle wijze terug te verdienen. 

Het personeel van Rosebel Goldmines is reeds meerdere malen in staking gegaan tegen deze gang van zaken en de onzekere toekomst die hen hierbij te wachten staat. Het is duidelijk dat de overeenkomst die IAmGold is aangegaan met het Chinese mijnbouwbedrijf niet in het belang is van Suriname. 

Ik hoop dat zowel IAmGold als de Surinaamse overheid het bovenstaande ter harte zullen nemen en de mijnbouw activiteiten van IAmGold in Suriname op een voor beide partijen voordelige wijze zullen afsluiten.

Een bezorgde Surinamer

(Naam bekend bij de redactie)

Generated by Feedzy