Kanapé vraagt aandacht voor scholen en leerkrachtenwoningen binnenland

“Het leven van alledag in het binnenland en de situatie in het binnenland zijn niet beter geworden. De problemen zijn nog niet aangepakt door deze regering.” Dit zei BEP-parlementariër Remy Kanapé (BEP), vandaag, tijdens de begrotingsbehandeling. Hij richtte zich op de uitdagingen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening en de veiligheid in het binnenland. Kanapé haalde aan dat de toegankelijkheid tot onderwijs nog steeds een groot probleem is.

“De gevolgen van klimaatverandering zijn merkbaar en de scholen te Ampoma Tapu, Loka Loka en Goninikriki zijn sinds april gesloten vanwege buiten hun oevers getreden rivieren. Ook de leerkrachtenwoningen zijn niet bewoonbaar. Leerlingen van Godo Olo volgen nog steeds les in de krutu-oso van het dorp. Er is meermalig toezegging gedaan voor de opzet van een nieuwe school,” deelde Kanapé mee.

Hij gaf aan dat er bij eerdere gelegenheden de situatie, waarbij de leerkrachtenwoning te Ampoma Tapu in de as is gelegd of niet bewoonbaar is, is aangekaart. “Leerkrachten van de school te Karmel zijn genoodzaakt op Poeketi te wonen. Om les te geven te Karmel moeten zij over de sula met alle gevolgen van dien.

“We willen weten waarom er geen prioriteit wordt gegeven aan de bouw van leerkrachtenwoningen. Dit alles heeft invloed op het resultaat en de kwaliteit van het onderwijs in het achterland. Mag ik weten wat de plannen zijn om de leerachterstanden in het binnenland in te lopen? Ik wil ook weten wat de status is van het project afstandsonderwijs door tussenkomst van Telesur ten behoeve van het binnenland,” sprak Kanapé.

Hij kaartte ook het probleem met betrekking tot elektriciteit in het binnenland aan. Kanapé deelde mee dat het probleem zich al jaren voordoet, waarbij de binnenlandbewoners overdag zonder stroom zitten en ’s avonds tot 23.00 uur elektriciteit hebben. “Zij moeten het hebben van lichtaggregaten, waarvan brandstof niet op tijd wordt geleverd. Kan de regering aangeven wat er met de minikrachtcentrale te Poeketi zal gebeuren? Welke vordering is gemaakt met de zonnepaneelprojecten?” vroeg Kanapé.

Source