Kanapé: “Scholen in Oost-Suriname nog steeds niet open”

De kinderen in Oost-Suriname zijn verstoken van onderwijs omdat de scholen in deze gebieden in oktober niet van start zijn gegaan zoals dat in andere delen van het land wel het geval is. Assembleelid Remi Kanapé (BEP) heeft hierover vragen gesteld aan de regering, maar nog geen antwoord gehad.

De parlementariër geeft aan dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, twee maanden geleden zei dat de regering extra geld had vrijgemaakt voor schoonmaak en renovatie van scholen en onderwijzerswoningen in Oost-Suriname, die te lijden hebben gehad van overstromingen en wateroverlast in die regio.

De scholen van Loka Loka in het Paamakagebied, Goninikriki aan de Lawa en Ampomatapu aan de Boven-Marowijne zijn tot heden niet schoongemaakt en dus niet open.

Te Drietabbetje is de school wel open, maar de school en de leerkrachtenwoningen verkeren in een hoogst erbarmelijke staat van gebrek aan onderhoud en renovatie, zegt Kanapé.

Volgens Kanapé heeft minister Levens beweerd dat leerlingen van de Lawa in Frans-Guyana naar school gaan, maar de ouders zeggen dat zulks niet het geval is en de kinderen uit die regio onderwijs ontberen omdat er ook niet voor alternatieven is gezorgd.

De leerkrachten verbonden aan de scholen van de regio Oost-Suriname zijn in Paramaribo en omgeving tewerkgesteld om hun salarissen te kunnen behouden. De parlementariër wijst erop dat de scholen sinds oktober open zijn, maar dat de kinderen in Oost-Suriname ver achter raken met onderwijs.

Generated by Feedzy