Kabinet: uithuisplaatsing in toeslagenaffaire toch los onderzocht

Het kabinet staat er toch voor open een losse, onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen naar uithuisplaatsingen van kinderen wier ouders gedupeerd zijn in het toeslagenschandaal. De Kamer vraagt al langer om onafhankelijk onderzoek naast het onderzoek dat door de inspecties wordt gedaan, maar tot nu toe ging het kabinet daar niet toe over.

In debat over de uit huis geplaatste kinderen, zei minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) toch gehoor te geven aan “de wens om een onafhankelijke commissie, een andere commissie” in het leven te roepen die dit onderzoek gaat doen. Zo’n commissie moet “het verband tussen de toeslagenaffaire en de uithuisplaatsing” onderzoeken en kijken naar de “manier waarop problemen zijn veroorzaakt of elkaar hebben versterkt”, aldus Weerwind.

Vooral Kamerlid Pieter Omtzigt dringt al maanden aan op een onafhankelijk onderzoek. In november kondigde de voorganger van Weerwind aan dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid de kwestie zullen onderzoeken, maar volgens Omtzigt zijn de inspecties niet afhankelijk. Zij hebben jarenlang immers niet ingegrepen en hebben als toezichthouder zelf een rol.

Weerwind wil in overleg met de Kamer kijken naar “hoe we de commissie kunnen vormgeven”.

 

Source