Juspol treft disciplinaire maatregelen tegen schietende leden Beveiligings- en Bijstandsdienst

Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) treft disciplinaire maatregelen tegen het wangedrag van enkele leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), die tijdens een uitvaart schoten hebben gelost met hun dienstwapen. Dit is buiten de normale procedures en gebruikelijke eerbewijzen zoals vastgelegd in dienstorders.

Er worden sinds gisteren videobeelden via sociale media verspreid waarin te zien is hoe enkele leden van de BBS schoten losten met hun dienstwapens. Juspol komt na rapportage van het waarnemend Hoofd van de BBS, Iwan Terborg, en na beelden van sociale media te hebben bekeken, tot de volgende conclusie:

“Dat er op zaterdag 7 augustus 2021 een uitvaart is geweest van een overleden lid van de BBS. Dat er tijdens de uitvaart door meerdere leden van de BBS schoten zijn gelost met het dienstwapen, buiten de normale procedures en gebruikelijke eerbewijzen zoals vastgelegd in dienstorders. De schoten zijn ongecontroleerd, onverantwoord, zonder opdracht, en buiten alle protocollen, dienstvoorschriften en commando’s gelost.”

Daarbij is er volgens Juspol geen rekening gehouden met de veiligheid van omstanders. “Deze leden hebben zich op een dusdanige manier gedragen dat vastgesteld kan worden dat hier sprake is van indisciplinair handelen, ontoelaatbaar handelen en gevaarlijk handelen. Zij hebben op negatieve wijze een dienstonderdeel van het ministerie van Justitie en Politie uitgedragen dat in belangrijke mate moet bijdragen aan handhaving en rechtsbescherming.”

Juspol stelt dat het signaal dat deze leden hebben gegeven naar de gemeenschap een ernstige deuk levert op in het vertrouwen dat zou moeten uitstralen van de BBS als een van de belangrijke interventie-eenheden van het ministerie van Justitie en Politie. “Juist nu het ministerie haar Beleidsplan 2021-2026 aan het uitvoeren is, het ministerie zich opmaakt voor een grote inhaalslag om de golf van onveiligheid terug te dringen, capaciteitsversterking voorbereid naar alle korpsen en eenheden, komt dit wangedrag als een onaangename verrassing.”

Juspol heeft een diepgaand onderzoek gelast en verwacht binnen 48 uur rapportage over de medewerkers die zich aan dit ernstig plichtsverzuim hebben schuldig gemaakt. Tegen hen stelt het ministerie strenge disciplinaire maatregelen in het vooruitzicht. Dit wangedrag zal niet geaccepteerd worden.


Source