Jongeren presenteren milieuverbeterplannen aan deskundige jury

Als onderdeel van een wereldwijde logistieke keten maakt DP World Paramaribo slimmere handel mogelijk om een betere toekomst voor een ieder te creëren. Middels een sustainability and impact programma genaamd ‘Our World, Our Future’, probeert de organisatie duurzaamheid en impact op de mensen, gemeenschappen en het milieu waarin ze actief is voorop te stellen.

DP World Paramaribo organiseerde de environmental engineering contest, waarbij gedurende de maand mei en juni een oproep is gedaan aan de Surinaamse jeugd om middels de indiening van een milieuverbeterplan een bijdrage te leveren om het milieu te beschermen.

Er hebben in totaal 150 jeugdigen gehoor gegeven aan de oproep en zich geregistreerd voor de eerste DP World Paramaribo Environmental Engineering Contest. Uit de ingezonden projecten zijn negen finalisten in de leeftijdscategorieën 12-15 jaar, 16-20 jaar en 21-25 jaar uitgenodigd.

Deze personen hebben op 30 juli hun plan gepresenteerd aan een professioneel samengestelde jury, bestaande uit professor Sieuwnath Naipal (rehabilitatieproject te Weg naar Zee), Glenn Ramdjan (Stichting Suresur), Kelsey Tsie Chun Sioe (Safety, Environmental & Quality officer- HSSEQ department DP World Paramaribo) en Wensely Gesrooh (Maintenance Crane Supervisor-Engineering department DP World Paramaribo).

De beoordeling vond plaats op basis van presentatietechniek, innovatie, impact en utiliteit en duurzaamheid. De winnaars uit de verschillende leeftijd categorieën zijn:
Leeftijdcategorie: 12-15 jaar: Keisha Wong.
leeftijdscategorie 16-20 jaar: Groep Green Power (Kayleigh Becker en Poedja Kalpoe).
Leeftijdscategorie 21-25 jaar: Shereen Martodrono.

De winnaars zijn allen in aanmerking gekomen voor een geldbedrag en hun verbeterprojecten zullen aangeboden worden aan milieuorganisaties om de haalbaarheid te meten en implementatiemogelijkheden na te gaan.


Source